Vuurwerk – SSR

Vuurwerk

De regels met betrekking tot consumenten- en professioneel vuurwerk en de toepassing ervan in de praktijk

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,4
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLMIVUUR
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 08-10-2019

Deze cursus beoogt het verkrijgen van kennis en vaardigheden om de opsporing, vervolging en afhandeling van vuurwerkzaken op een juridische verantwoorde wijze aan te sturen en uit te voeren.

Doel

Het verkrijgen van kennis en vaardigheden om de opsporing, vervolging en afhandeling van vuurwerkzaken op een juridische verantwoorde wijze aan te sturen en uit te voeren.

Doelgroep

Rechters, juridisch medewerkers, raadsheren, officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaal en beleidsmedewerkers, voor zover zij belast zijn met de behandeling van milieuzaken.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde: systematiek van pyro richtlijn, vuurwerkbesluit en Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk; opsporing en bevoegdheden; onderzoek aan vuurwerk door het COV, deskundigenrapportages en vuurwerktypen, strafvorderingsrichtlijn, casuïstiek en verweren.

Opzet

De cursus duurt een dag (twee aaneengesloten dagdelen). Er worden inleidingen gegeven over de onder inhoud genoemde onderwerpen.

Voorkennis

Basiskennis van de vuurwerkregelgeving wordt bekend verondersteld.

Bijzonderheden

De cursus maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht.

Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Docenten

 • de heer Rikus Woortmeijer

  Deskundige NFI — Nederlands Forensisch Instituut

 • mr. Frank van Diem

  Officier van justitie

 • mw. mr. Karin Broere

  Officier van Justitie — Functioneel Parket Rotterdam

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 100,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl