Vervoer gevaarlijke stoffen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Milieu / Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het systeem van de wet- en regelgeving en de handhavingspraktijk

De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland zijn verdeeld over twee wetten, te weten de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) voor alle vervoer over land, spoor en water en de Wet luchtvaart. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS) bevat een verdere uitwerking van de regels in de WVGS. De kern van het probleemveld voor OM en ZM ligt in de complexe regelgeving en de complexheid van de zaken. Met deze cursus verkrijgt u een beter inzicht in (het systeem van) de wet- en regelgeving en de handhavingspraktijk.

Doel

Met deze cursus verkrijgt de cursist een betere kennis en begrip van de wet- en regelgeving (systematiek) en handhavingspraktijk ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Doelgroep

Leden Zittende Magistratuur (raadsheren, rechters en juridisch medewerkers), leden Openbaar Ministerie (officieren van justitie, parketsecretarissen) die belast zijn, of op korte termijn belast zullen worden met opsporing, vervolging of berechting in milieuzaken.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. Uitleg systematiek wet- en regelgeving
2. Processen verbaal, opsporing en keuzes die het OM maakt
3. Behandeling casuïstiek

Bij de behandeling van de casuïstiek worden de volgende onderdelen verduidelijkt: onderliggende regelgeving, opsporingspraktijk en de tenlastelegging.

Opzet

De cursus duurt een dag en bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00