Verweren in het milieustrafrecht – SSR

Verweren in het milieustrafrecht

Herkennen, beoordelen en waarderen van verweren aan de hand van casuïstiek

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 7,7
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLMIVWRN
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

In de milieustrafrecht praktijk komen we een zeer uitgebreid en divers scala van verweren tegen. Om er voor te zorgen dat de doelgroep goed geëquipeerd wordt voor het herkennen, beoordelen en waarderen van strafrechtelijke verweren op het gebied van milieu is binnen het cluster milieustrafrecht de cursus Verweren in het milieustrafrecht opgenomen.

Doel

Het beter herkennen van strafrechtelijke verweren en van specifieke verweren in milieuzaken; het ontwikkelen van inzicht in strafrechtelijk verweer; het op een juridische juiste wijze waarderen van verweren; het op adequate wijze nemen van beslissingen ten aanzien van verweren; het beter in staat zijn om een genomen beslissing ten aanzien van een verweer op een juridisch juiste wijze te motiveren.

Doelgroep

Rechters, juridisch medewerkers, officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaal en stafjuristen, voor zover zij belast zijn met de behandeling van milieuzaken.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: het herkennen van verweer, de beoordeling van verweer, de beslissing op gevoerd verweer en de motivering daarvan.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen, twee afzonderlijke dagen. Met gebruikmaking van aan de praktijk ontleende casus en rollenspellen wordt geoefend in het herkennen en beoordelen van verweren. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht. Bij de casusbehandeling wordt regelmatig verwezen naar de milieustrafrechtelijke jurisprudentie.

Voorkennis

Om aan deze cursus te kunnen deelnemen wordt verwacht dat u beschikt over strafrechtelijke basiskennis, zowel materieel als formeel en basiskennis van de systematiek van de WED. Verder wordt verwacht dat u enige voorkennis met betrekking tot verweren heeft.

Bijzonderheden

Deze cursus is een basiscursus en maakt deel uit van het cluster milieustrafrecht.
Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

Docenten

 • mr. dr. Leo Hendriks

  Rechter

 • mr. drs. Els van Die

  Raadsheer

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.