Leergang Aanpak van ondermijning – SSR

Leergang Aanpak van ondermijning

De kennis en kunde van een integrale en innovatieve aanpak van ondermijningsproblemen en -fenomenen

 • 40
  dagdelen
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLOMLGAO
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

Ondermijnende criminaliteit is complex en kan niet alleen op de klassieke, strafrechtelijke, wijze worden bestreden. Een integrale en innovatieve aanpak is steeds meer noodzaak, waarbij veel van jou als officier wordt gevraagd. Deze intensieve leergang van negen maanden geeft je onder andere een theoretische basis die je in de praktijk direct toepast op een concreet probleem.

Doel

Als ondermijningsofficier ken en begrijp je de plaats en betekenis van het strafrecht en daarmee je eigen rol in de complexe context van de aanpak van ondermijning. Ook ken en begrijp je de plaats en de rol van andere partijen – zoals het bestuur en private partijen – daarin, en beschik je over de eigenschappen en vaardigheden om de verbinding te zoeken. Tot slot beschikt een goede ondermijningsofficier over de eigenschappen en vaardigheden om de vaak langdurige en soms persoonlijk belastende strafzaken tot een goed einde te brengen. De leergang heeft tot doel die kennis en dat begrip te vergroten en te verdiepen, en die eigenschappen en vaardigheden bij jou als ondermijningsofficier te versterken.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor officieren van justitie die voldoen aan het volgende profiel:
Je,

 1. bent enige jaren werkzaam in de ondermijningsomgeving en hebt aantoonbare ambitie om daarbinnen inhoudelijk en persoonlijk te groeien en daarin zeker nog een aantal jaren werkzaam te zijn;
 2. bent een ervaren officier van justitie met ten minste enkele jaren ervaring in het doen van projectmatige onderzoeken c.q. TGO’s en aantoonbare affiniteit met een programmatische en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 3. bent bereid om in een groep open en actief te werken aan persoonlijke ontwikkeling;
 4. kunt voldoende tijd maken om alle onderdelen van de leergang bij te wonen en uit te voeren. Dit betekent ook dat er door je direct leidinggevende tijd en ruimte gegeven moet worden om die actieve deelname te kunnen waarmaken.

Inhoud

De leergang is opgezet rond de theorie van de Strategische Driehoek van Mark H. Moore, Harvard-hoogleraar Non-profit Organizations. Kernvragen daarin zijn:

 1. Welke ‘public value’ wordt met een bepaalde vorm van bestrijding nagestreefd (maatschappelijke meerwaarde)?
 2. Hoe kan daarvoor, zowel intern als extern, de juiste steun worden gevonden (legitimatie)?
 3. Hoe worden de juiste mensen en middelen gevonden, hoe worden effectiviteit, innovatie, moed en lerend vermogen (capaciteit) gewaarborgd?

Uiteindelijk komt het aan op de onderlinge verhouding tussen deze drie punten van de driehoek.

De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Zes tweedaagse interactieve masterclasses (inclusief overnachting), waarin door inspirerende sprekers van binnen en buiten het OM dieper wordt ingegaan op de driehoektheorie en haar praktische toepasbaarheid. Ook komen specifieke aspecten van het vak van ondermijningsofficier aan bod, zoals integraal werken, strategisch denken, werken onder druk en de rol van media en politiek. Voor het trainen van vaardigheden wordt een beroep gedaan op externe trainers. Voorafgaand aan elke masterclass moeten één of meerdere huiswerkopdrachten worden uitgevoerd.
 • De uitvoering van een project (challenge) die als rode draad door de hele leergang loopt.
 • Een stage van tweeënhalve week bij een organisatie buiten het OM, waarin inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.
 • De slotdag, waarop de resultaten van de challenges worden gepresenteerd aan leidinggevenden en andere belangstellenden vanuit het OM, en aan gasten bij wie stages zijn gevolgd c.q. met wie in de challenges is samengewerkt.

De leergang staat onder leiding van Koos Plooij (kwaliteitsofficier van justitie LP), Jasper Mul (kwaliteitsofficier van justitie FP), Bernardine Mac-Lean (kwaliteitsofficier AP Midden-Nederland, tevens werkzaam als coach binnen het OM) en Jantiene van Bavelgem (adviseur Leren & Ontwikkelen SSR).

Bijzonderheden

 • Het streven is de leergang vanaf november 2021 te organiseren met de gewenste fysieke bijeenkomsten, al is SSR hiervoor afhankelijk van de situatie rond corona en de consequenties van dan geldende maatregelen.
 • Gedurende de contactdagen is aanwezigheid verplicht. Het dagelijks werk moet dan wijken, daaraan heeft ieders parket- en teamleiding zich gecommitteerd.
 • Door de situatie rond Covid-19 is de vorige editie van de leergang grotendeels vervallen. Naar verwachting start een zestal deelnemers aan die vorige editie om die reden in november opnieuw.

Aanmelden

De selectie van een geschikte kandidaat vindt plaats door het eigen organisatieonderdeel.

De hoofdofficier van justitie draagt de kandidaat uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 voor.

Meer informatie over de aanmeldprocedure en de daarbij gevraagde documenten zijn te vinden in de Informatiebrochure Leergang Aanpak van ondermijning 2021 – 2022. Hierin vind je ook de data van de verschillende onderdelen van de leergang en de contactgegevens van de stafleden voor eventuele verdere informatie.