Leergang Aanpak van ondermijning – SSR

Leergang Aanpak van ondermijning

De kennis en kunde van een integrale en innovatieve aanpak van ondermijningsproblemen en -fenomenen

 • 40
  dagdelen
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SLOMLGAO
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

Ondermijnende criminaliteit is complex en kan niet alleen op de klassieke, strafrechtelijke, wijze worden bestreden. Een integrale en innovatieve aanpak is steeds meer noodzaak, waarbij veel van jou als officier wordt gevraagd. Deze intensieve leergang van negen maanden geeft je onder andere een theoretische basis die je in de praktijk direct toepast op een concreet probleem.

Doel

Als ondermijningsofficier ken en begrijp je de plaats en betekenis van het strafrecht en daarmee je eigen rol in de complexe context van de aanpak van ondermijning. Ook ken en begrijp je de plaats en de rol van andere partijen – zoals het bestuur en private partijen – daarin, en beschik je over de eigenschappen en vaardigheden om de verbinding te zoeken. Tot slot beschikt een goede ondermijningsofficier over de eigenschappen en vaardigheden om de vaak langdurige en soms persoonlijk belastende strafzaken tot een goed einde te brengen. De leergang heeft tot doel die kennis en dat begrip te vergroten en te verdiepen, en die eigenschappen en vaardigheden bij jou als ondermijningsofficier te versterken.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor officieren van justitie die voldoen aan het volgende profiel:
Je,

 1. bent enige jaren werkzaam in de ondermijningsomgeving en hebt aantoonbare ambitie om daarbinnen inhoudelijk en persoonlijk te groeien en daarin zeker nog een aantal jaren werkzaam te zijn;
 2. bent een ervaren officier van justitie met ten minste enkele jaren ervaring in het doen van projectmatige onderzoeken c.q. TGO’s en aantoonbare affiniteit met een programmatische en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 3. bent bereid om in een groep open en actief te werken aan persoonlijke ontwikkeling;
 4. kunt voldoende tijd maken om alle onderdelen van de leergang bij te wonen en uit te voeren. Dit betekent ook dat er door je direct leidinggevende tijd en ruimte gegeven moet worden om die actieve deelname te kunnen waarmaken.

Inhoud

De leergang is opgezet rond de theorie van de Strategische Driehoek van Mark H. Moore, Harvard-hoogleraar Non-profit Organizations. Kernvragen daarin zijn:

 1. Welke ‘public value’ wordt met een bepaalde vorm van bestrijding nagestreefd (maatschappelijke meerwaarde)?
 2. Hoe kan daarvoor, zowel intern als extern, de juiste steun worden gevonden (legitimatie)?
 3. Hoe worden de juiste mensen en middelen gevonden, hoe worden effectiviteit, innovatie, moed en lerend vermogen (capaciteit) gewaarborgd?

Uiteindelijk komt het aan op de onderlinge verhouding tussen deze drie punten van de driehoek.

De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Zes tweedaagse interactieve masterclasses (inclusief overnachting), waarin door inspirerende sprekers van binnen en buiten het OM dieper wordt ingegaan op de driehoektheorie en haar praktische toepasbaarheid. Ook komen specifieke aspecten van het vak van ondermijningsofficier aan bod, zoals integraal werken, strategisch denken, werken onder druk en de rol van media en politiek. Voor het trainen van vaardigheden wordt een beroep gedaan op externe trainers. Voorafgaand aan elke masterclass moeten één of meerdere huiswerkopdrachten worden uitgevoerd.
 • De uitvoering van een project (challenge) die als rode draad door de hele leergang loopt.
 • Een stage van tweeënhalve week bij een organisatie buiten het OM, waarin inhoudelijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.
 • De slotdag, waarop de resultaten van de challenges worden gepresenteerd aan leidinggevenden en andere belangstellenden vanuit het OM, en aan gasten bij wie stages zijn gevolgd c.q. met wie in de challenges is samengewerkt.

Bijzonderheden

 • Het streven is de leergang vanaf november 2021 te organiseren met de gewenste fysieke bijeenkomsten, al is SSR hiervoor afhankelijk van de situatie rond corona en de consequenties van dan geldende maatregelen.
 • Gedurende de contactdagen is aanwezigheid verplicht. Het dagelijks werk moet dan wijken, daaraan heeft ieders parket- en teamleiding zich gecommitteerd.
 • Door de situatie rond Covid-19 is de vorige editie van de leergang grotendeels vervallen. Naar verwachting start een zestal deelnemers aan die vorige editie om die reden in november opnieuw.

Meer informatie

Voor de leergang die start in het najaar van 2021 zijn de deelnemers inmiddels bekend.

Te zijner tijd volgt bericht over de leergang editie 2022 – 2023 en de daarvoor geldende aanmeldprocedure.

Mocht u voor die tijd meer informatie willen over de leergang, dan kunt u hiervoor contact opnemen via strafrecht@ssr.nl.