Politierechter – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Vaardigheden / Politierechter

Politierechter

Het optreden als politierechter

Wilt u handvatten voor het optreden als politierechter en wilt u oefenen in het optreden als politierechter? Dan is deze cursus een aanrader.

Doel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden die vereist en nuttig zijn bij het functiespecifieke werk van de politierechter.

Doelgroep

Rechters die voor het eerst of voor het eerst sinds lange tijd werkzaam (zullen) zijn als politierechter in de sector strafrecht.

Inhoud

Van de politierechter wordt verwacht dat hij kan omgaan met specifieke incidenten ter terechtzitting en dat hij alle benodigde gespreksvaardigheden en communicatieve aspecten beheerst. Deze aspecten worden tijdens de leeractiviteit “Politierechter” behandeld.

Opzet

De cursus bestaat uit vijf dagdelen: twee aaneengesloten dagen inclusief een avondprogramma. Inleidingen zullen worden afgewisseld door praktijkvoorbeelden en casuïstiek. Tijdens de tweede dag worden politierechterzittingen nagespeeld aan de hand van een of meerdere casussen. Tijdens deze rollenspelen vervullen de deelnemers een actieve rol.

Tijdens de cursus komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het optreden van de politierechter ter zitting
  • gespreksvaardigheid en de communicatieve aspecten van de politierechter tijdens het zittingswerk
  • het omgaan met functiespecifieke incidenten ter terechtzitting

Bijzonderheden

Deze cursus bestaat uit twee dagen, een avondprogramma en is inclusief een overnachting.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 1.290,00