Digitale module Internationale samenwerking in strafzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Internationaal en Europees recht / Digitale module Internationale samenwerking in strafzaken

Digitale module Internationale samenwerking in strafzaken

Het juridisch kader en de organisatie van internationale samenwerking in strafzaken

Een belangrijk component van internationale samenwerking in strafzaken is internationale rechtshulp. Internationale rechtshulp doet zich in allerlei verschillende vormen voor waarbij het onderscheid kan worden gemaakt tussen wederzijdse rechtshulp, uitlevering, overlevering, overdracht van strafvervolging en overdracht van tenuitvoerlegging strafvonnissen. In deze basismodule worden de belangrijkste thema’s met betrekking tot internationale samenwerking in strafzaken behandeld aan de hand van theorie, webcolleges, opdrachten en aanvullende literatuur.

Doel

Na het doorlopen van de module beschikt u over basiskennis van het juridisch kader en de organisatie van internationale samenwerking, heeft u inzicht in de algemene beginselen, en kennis van de praktische afhandeling van inkomende en uitgaande verzoeken op het terrein van internationale samenwerking.

 

Doelgroep

Deze module is primair bedoeld voor leden binnen het OM die zich bezig houden met internationale samenwerking in strafzaken; met name binnen de werkomgevingen onderzoeken en ondermijning. De module is ook interessant voor leden ZM (rechters, rechters-commissarissen en juridisch medewerkers) om kennis van te nemen.

Inhoud

In de module wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • algemene principes
  • organisatie van rechtshulp
  • juridisch kader (verdragen, wetten, jurisprudentie, richtlijnen en beginselen)
  • vormen van wederzijdse rechtshulp
  • uitlevering
  • overlevering
  • overdracht van strafvervolging
  • overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen
  • internationale samenwerking in ontnemingszaken

Bijzonderheden

Het doorlopen van de gehele module zal ongeveer 8 uur in beslag nemen. Na het doorlopen van de module wordt een Bewijs van Deelname verstrekt.

U kunt de module raadplegen via desktop, laptop of iPad, op elk gewenst moment.

Deze module maakt als voorbereiding ook onderdeel uit van de driedaagse cursus Internationale samenwerking in strafzaken voor OM.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie