Internationale samenwerking in strafzaken voor OM – SSR

Internationale samenwerking in strafzaken voor OM

Het juridische instrumentarium en de praktische afhandeling van inkomende en uitgaande verzoeken op het terrein van internationale samenwerking in strafzaken

  • 6
    dagdelen
  • 18
    PE-punten
  • 6
    EU-punten
  • 7,7
    Waardering
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR

Een belangrijk component van internationale samenwerking in strafzaken is internationale rechtshulp. Internationale rechtshulp doet zich in allerlei verschillende vormen voor waarbij het onderscheid kan worden gemaakt tussen wederzijdse rechtshulp, uitlevering, overlevering, overdracht van strafvervolging en overdracht van tenuitvoerlegging strafvonnissen. Tijdens deze leeractiviteit wordt u kennis vergroot ten aanzien van deze vormen aan de hand van casuïstiek.

Doel

Na afloop van de cursus beschikt de cursist over basiskennis van het juridisch instrumentarium. Daarnaast verkrijgt hij inzicht in de algemene beginselen en kennis van de praktische afhandeling van inkomende en uitgaande verzoeken op het terrein van internationale samenwerking in strafzaken.

Doelgroep

Leden OM die zich bezig houden met internationale samenwerking in strafzaken; met name binnen de werkomgevingen onderzoeken en ondermijning, alsmede startende IRC-juristen.

Inhoud

Tijdens de leeractiviteit zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

• algemene principes
• juridisch kader, organisatie, hulpmiddelen en bronnen
• praktijk van rechtshulpverzoeken
• Europees onderzoeksbevel
• overdracht strafvervolging
• infokanalen
• Europol, Eurojust en Europees Justitieel netwerk
• Joint Investigation Teams
• internationaal opereren
• internationale ontneming
• overlevering
• uitlevering

Opzet

De cursus bestaat uit zes dagdelen: drie losse cursusdagen. De cursus bestaat uit inleidingen, casuïstiek met veel zelfwerkzaamheid van de cursisten en interactie.

Voorkennis

Om effectief deel te kunnen nemen aan de cursus is het noodzakelijk dat de deelnemer over voldoende basiskennis beschikt van internationale samenwerking in strafzaken. Om deze reden zal ter voorbereiding een zelfstudiemodule beschikbaar worden gesteld waarin alle relevante onderwerpen gestructureerd en op basisniveau worden behandeld. Deze module bestaat hoofdzakelijk uit webcolleges, relevante literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie. U kunt de module ook los van deze cursus volgen: Digitale module Internationale samenwerking in strafzaken

Bijzonderheden

De cursussen Internationale samenwerking in strafzaken I en II, Grensoverschrijdend opsporen en Internationale informatie-uitwisseling zijn opgegaan in deze nieuwe driedaagse cursus.

De cursus zal vanaf november 2017 worden aangeboden.

Docenten

  • mr. Lisette Vos

    docent — Landelijk parket (locatie Rotterdam)

  • mr. Jolien Kuitert

    Senior OvJ/adjunct vertegenw Eurojust en EJN

  • mr. Ursula Weitzel

    Officier van Justitie — Arrondissementsparket Amsterdam

  • mr. Willemijn van Elk

    Senior Adviseur

  • de heer Derek Lugtenberg

    Parketsecretaris internationale rechtshulp, FP

  • de heer Sjaak Bax

    Senior beleidsadviseur

  • mr. Boudewijn de Jonge

    Officier van justitie

  • mr. Nynke Bakkenes

    Officier van justitie

  • mr. Han Moraal

    National Member for the Netherlands at Eurojust

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.