Internationale samenwerking in strafzaken voor OM – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Internationaal en Europees recht / Internationale samenwerking in strafzaken voor OM

Internationale samenwerking in strafzaken voor OM

Het juridische instrumentarium en de praktische afhandeling van inkomende en uitgaande verzoeken op het terrein van internationale samenwerking in strafzaken

Een belangrijk component van internationale samenwerking in strafzaken is internationale rechtshulp. Internationale rechtshulp doet zich in allerlei verschillende vormen voor waarbij het onderscheid kan worden gemaakt tussen wederzijdse rechtshulp, uitlevering, overlevering, overdracht van strafvervolging en overdracht van tenuitvoerlegging strafvonnissen. Tijdens deze leeractiviteit wordt u kennis vergroot ten aanzien van deze vormen aan de hand van casuïstiek.

Doel

Na afloop van de cursus beschikt de cursist over basiskennis van het juridisch instrumentarium. Daarnaast verkrijgt hij inzicht in de algemene beginselen en kennis van de praktische afhandeling van inkomende en uitgaande verzoeken op het terrein van internationale samenwerking in strafzaken.

Doelgroep

Leden OM die zich bezig houden met internationale samenwerking in strafzaken; met name binnen de werkomgevingen onderzoeken en ondermijning, alsmede startende IRC-juristen.

Inhoud

Tijdens de leeractiviteit zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:

• algemene principes
• juridisch kader, organisatie, hulpmiddelen en bronnen
• praktijk van rechtshulpverzoeken
• Europees onderzoeksbevel
• overdracht strafvervolging
• infokanalen
• Europol, Eurojust en Europees Justitieel netwerk
• Joint Investigation Teams
• internationaal opereren
• internationale ontneming
• overlevering
• uitlevering

Opzet

De cursus bestaat uit zes dagdelen: drie losse cursusdagen. De cursus bestaat uit inleidingen, casuïstiek met veel zelfwerkzaamheid van de cursisten en interactie.

Voorkennis

Om effectief deel te kunnen nemen aan de cursus is het noodzakelijk dat de deelnemer over voldoende basiskennis beschikt van internationale samenwerking in strafzaken. Om deze reden zal ter voorbereiding een zelfstudiemodule beschikbaar worden gesteld waarin alle relevante onderwerpen gestructureerd en op basisniveau worden behandeld. Deze module bestaat hoofdzakelijk uit webcolleges, relevante literatuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie. U kunt de module ook los van deze cursus volgen: Digitale module Internationale samenwerking in strafzaken

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.