Actualiteitendag jeugdstrafrecht – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Jeugdstrafrecht / Strafrecht / Jeugd, gezin en zeden / Actualiteitendag jeugdstrafrecht

Actualiteitendag jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht op verdiepende wijze belicht vanuit de actualiteit

De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt afgedaan, kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Zorg dat u op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstrafrecht. Maak het verschil in jeugdstrafzaken door uw kennis en inzicht over het jeugdstrafrecht actueel te houden, zodat uw expertise wordt verstevigd en u een jeugdstrafzaak met de benodigde deskundigheid kunt behandelen.

Doel

Na het volgen van deze webinar, heeft u meer inzicht gekregen in actuele onderwerpen op het gebied van het jeugdstrafrecht. De verkregen inzichten geven u in uw dagelijks werk handvatten om jeugdstrafrechtelijke zaken zorgvuldig, professioneel en effectief te behandelen, waarbij u oog heeft voor actuele ontwikkelingen.

Leerdoelen

  • U vergroot uw bewustzijn van de actuele ontwikkelingen, die betrekking hebben op het jeugdstrafrecht. Dit kunnen juridische, maar ook niet-juridische ontwikkelingen zijn.
  • U vergroot uw inzicht in de problematiek die gepaard gaat met de behandeling van jeugdstrafrechtelijke zaken.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, stafjurist, juridisch medewerker.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, parketsecretaris, beleidsmedewerker.

Allen (binnenkort) werkzaam in het jeugdstrafrecht of verantwoordelijk voor de beleidsvorming op het gebied van jeugdstrafrecht.

Inhoud

De actualiteitendag Jeugdstrafrecht wordt jaarlijks op een andere manier ingevuld. Vanwege de huidige corona-maatregelen vindt de dag in 2022 plaats in de vorm van een webinar. Deelnemers worden hierin op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Danielle Verbree (stafjurist Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak) en Rianne de Back (landelijk officier van justitie jeugdstrafrecht) nemen in dit webinar de ontwikkelingen van het laatste jaar door, van cijfers over jeugdcriminaliteit tot ontwikkelingen in de tenuitvoerlegging. Ook gaan ze in op de  ontwikkelingen die op korte termijn verwacht worden rondom de start van de OM Strafbeschikking voor jeugd en rondom rechtsbijstand voor niet aangehouden minderjarige verdachten.

 

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.