Actualiteitendag jeugdstrafrecht – SSR

Actualiteitendag jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht op interactieve en verdiepende wijze belicht vanuit de actualiteit

 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit
 • Eerste startmoment: do. 12-03-2020

Zorg dat u op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstrafrecht. Verdiep uw kennis door samen met vakgenoten een aantal onderwerpen vanuit multidisciplinair perspectief te belichten. De wijze waarop de strafzaak van een jeugdige wordt afgedaan, kan grote gevolgen hebben voor de rest van zijn leven. Vergroot uw bewustzijn over de achterliggende problematiek, die in jeugdstrafzaken kan spelen. Verbreedt uw beeldvorming door diverse onderwerpen vanuit een ander perspectief te bekijken. Maak het verschil in jeugdstrafzaken door uw kennis en inzicht over het jeugdstrafrecht actueel te houden, zodat uw expertise wordt verstevigd en u een jeugdstrafzaak met de benodigde deskundigheid kunt behandelen.

Doel

Na het op een actieve wijze volgen van deze actualiteitendag, heeft u meer inzicht gekregen in actuele onderwerpen op het gebied van het jeugdstrafrecht. De verkregen inzichten geven u in uw dagelijks werk handvatten om jeugdstrafrechtelijke zaken zorgvuldig, professioneel en effectief te behandelen, waarbij u oog heeft voor actuele ontwikkelingen.

Leerdoelen

 • U vergroot uw bewustzijn van de actuele ontwikkelingen, die betrekking hebben op het jeugdstrafrecht. Dit kunnen juridische, maar ook niet-juridische ontwikkelingen zijn.
 • U vergroot uw inzicht in de problematiek die gepaard gaat met de behandeling van jeugdstrafrechtelijke zaken.
 • U verstevigt uw expertise op het gebied van het jeugdstrafrecht, doordat u uw visie op actuele problematiek bediscussieert met vakgenoten.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, stafjurist, juridisch medewerker.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier van justitie, assistent-officier van justitie, parketsecretaris, beleidsmedewerker.

Allen (binnenkort) werkzaam in het jeugdstrafrecht of verantwoordelijk voor de beleidsvorming op het gebied van jeugdstrafrecht.

Inhoud

Tijdens de actualiteitendag worden ontwikkelingen op het gebied van het jeugdstrafrecht op interactieve wijze belicht, vanuit verschillende invalshoeken. Zo worden juridische ontwikkelingen gepresenteerd en wordt ingegaan op een aantal gedragsdeskundige thema’s. Ook ontwikkelingen in de praktijk komen aan bod. Deze leeractiviteit is hiermee een actualiteitendag in de brede zin van het woord.

Bekijk het programma

Voorkennis

Kennis en ervaring met het behandelen van jeugdstrafrechtelijke zaken.

Docenten

 • mw. prof. dr. mr. Isabeth Mijnarends

  Officier van justitie

 • mw. mr. Danielle Verbree

  Stafjurist

 • prof. dr. Arne Popma

  Hoogleraar — Universiteit Leiden

 • mr. Jos van Oijen

  Lector

 • de heer Jaap van der Spek

  Coordinator — Stichting Young in Prison

 • mw. drs. Janneke Valbracht

  docent — Sic Sat Neerlandistiek

 • mw. drs. Tigrelle Uijttewaal

  Communicatietrainer — Tekst in stijl

 • mr. Carlo Dronkers

  Officier van Justitie

 • mw. mr. Christel Poelmans

  Officier van Justitie

 • mevrouw Maartje Berger

  Juridisch Adviseur Jeugdrecht — Defence for Children Int.

 • mevrouw Nassira el Adoutti

  Adviseur Jeugdreclassering — Samen veilig

 • mw. mr. Judith Uitermark

  Rechter

 • mw. dr. Katy de Kogel

  Senior wetenschappelijk medewerker bij het WODC

 • mw. drs. Stephanie Rap

  Universitair docent kinderrechten — Universiteit Leiden

 • mw. mr. Susanne Tempel

  Rechter

 • mevrouw Corrie van Dellen

  Relatiemanager — HALT Utrecht

 • mw. mr. Frederiek Rethmeier

  Officier van justitie

 • mw. drs. Mascha Furth

  Communicatietrainer

 • mw. drs. Annelies Hendriks

  Ontwikkelingspsycholoog en mediator — Anaguía

 • mw. drs. Wytske van der Wagen

  Assistent Professor criminologie — Erasmus Universiteit Rotterdam

 • de heer Oswald Verheggen

  Coordinator Taakstraffen — Raad voor de Kinderbescherming

 • mw. mr. Kimberly Oosterwijk

  Wetenschappelijk docent criminologie

 • mw. drs. Odette ten Have

  Beleidsadviseur — Raad voor de Kinderbescherming

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 330,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door