Themadag WIM/WOS – SSR

Themadag WIM/WOS

De laatste ontwikkelingen ten aanzien van de Wet internationale misdrijven en Wet oorlogsstrafrecht

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: SOOMWIWO
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR
  • Actualiteit

De term ‘internationale misdrijven’ is een verzamelbegrip voor een aantal zeer ernstige schendingen van het internationale recht: genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, foltering en gedwongen verdwijningen. Op basis van de Wet internationale misdrijven kan enig persoon die zich in Nederland bevindt en buiten Nederland schuldig heeft gemaakt aan één van de genoemde misdrijven voor de Nederlandse rechter worden berecht. Het opsporen, vervolgen en berechten van deze misdrijven is echter complex. Het bijhouden van de laatste ontwikkelingen op dit gebied is daarom een must. Het volgen van de themadag helpt u hierbij.

Doel

Na bijwonen van de themadag is uw kennis van de aspecten die aan de orde (kunnen) komen bij WIM of WOS zaken weer up-to-date.

Doelgroep

Ervaren rechters en officieren van justitie.

Inhoud

Uitwisseling van actualiteiten en ervaringen waarmee de werkzaamheden op dit gebied (nog) beter kunnen worden uitgevoerd.

 

Opzet

De themadag duurt 2 dagdelen.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

  • Voor rio's: riobureau@ssr.nl