Themadag WIM/WOS – SSR

Themadag WIM/WOS

De laatste ontwikkelingen ten aanzien van de positie van slachtoffers tijdens een internationaalstrafproces en de (internationale) berechting van seksuele delicten.

 • 2
  dagdelen
 • 1
  locatie
 • 6
  PE-punten
 • 5
  NOvA-punten
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Actualiteit
 • Eerste startmoment: wo. 09-03-2022

De term ‘internationale misdrijven’ is een verzamelbegrip voor een aantal zeer ernstige schendingen van het internationale recht: genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid, foltering en gedwongen verdwijningen. Op basis van de Wet internationale misdrijven kan enig persoon die zich in Nederland bevindt en buiten Nederland schuldig heeft gemaakt aan één van de genoemde misdrijven voor de Nederlandse rechter worden berecht. Het opsporen, vervolgen en berechten van deze misdrijven is echter complex. Het bijhouden van de laatste ontwikkelingen op dit gebied is daarom een must. Het volgen van de themadag helpt u hierbij.

Doel

Na het bijwonen van de themadag is uw kennis van de aspecten die aan de orde (kunnen) komen bij WIM of WOS zaken weer up-to-date.

Doelgroep

Ervaren rechters, officieren van justitie en advocaten.

Inhoud

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 9 maart 2022 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. de rol van slachtoffers tijdens het internationaal strafproces door Victor Tsilonis* en Haydee Dijkstal**;
 2. een analyse van internationale uitspraken over seksuele delicten;
 3. een (korte) uiteenzetting van nationaal recht met betrekking tot het bewijs in zedenzaken (30 minuten);
 4. presentatie door Professor Kim Thuy Seelinger***.

  *Victor Tsilonis is (hoofd) advocaat & CEO (Newlaw), Adjunct Docent en Griekenland’s 2020 ICC gerechtelijke kandidaat (geëvalueerd als “hooggekwalificeerd” door de onafhankelijke adviseur
  commissie). Tevens is hij Plaatsvervangend lid van de tuchtraad Bestuur van het Internationaal Strafhof;**Haydee Dijkstal is voorzitter van het Slachtoffercomité van het Internationaal Strafhof in Den Haag en is internationaal straf- en mensenrechtenadvocaat. Ze heeft met bijna tien jaar ervaring in het internationaal recht. Haydee heeft zaken behandeld voor het Internationaal Strafhof, het Joegoslaviëtribunaal en het Speciaal Hof voor Sierra Leone. Zij heeft ervaring met de  vertegenwoordiging van slachtoffers, regeringen en aangeklaagden.

  ***Professor Kim Thuy Seelinger is Universitair hoofddocent bij de Brown School of Social Work, Public Health en Social Policy. Voorts is zij gasthoogleraar aan de Rechtsfaculteit en Directeur van het ‘Center for Human Rights, Gender and Migration‘ (Institute for Public Health), St. Louis.

De themadag zal fysiek plaatsvinden in de Jaarbeurs (Utrecht) en duurt de gehele dag. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid tot napraten.

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 315,00 voor leden OM: € 200,00 / voor derden: € 630,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.