ZSM extern bekeken – SSR

ZSM extern bekeken

Bewustwording externe waardering van ZSM-beslissingen in relatie tot interne richtlijnen en afspraken

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOMZS2E

Het Openbaar Ministerie en de politie streeft ernaar alle veelvoorkomende criminaliteit zo spoedig mogelijk af te doen nog voordat zaken in de strafrechtelijke keten worden gebracht. Het snel en op een gepaste wijze afdoen van zaken door het Openbaar Ministerie wordt de ZSM-afdoening genoemd. Uitgangspunt van de ZSM-afdoening is dat de ketenpartners zoals Slachtofferzorg, de Reclassering en de Raad voor de kinderbescherming bij deze vorm van afdoen worden betrokken en een intensieve coöperatie aangaan met het Openbaar Ministerie.

Doel

Na het volgen van deze leeractiviteit bent u beter in staat een keuze te maken uit de beschikbare OM-afdoeningen en daarbij rekening te houden met externe factoren.

Doelgroep

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor ( assistent) officieren van justitie.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

 • Hoe ziet je buitenwereld eruit?
 • Hoe heb jij je netwerk georganiseerd?
 • Hoe beïnvloed je / word je beïnvloed door je netwerk?
 • Relatie ZSM – veiligheidshuis
 • Nieuwe aanwijzing voor de opsporing
 • Hoe kijkt de buitenwereld (advocatuur/media) aan tegen het OM / ZSM/ strafrechtketen?
 • Twitter over ZSM: wat is je boodschap?

Opzet

De leeractiviteit heeft een interactief karakter en bestaat uit zelfstudie en bijeenkomst van twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de bijeenkomst wordt het werken met casuïstiek in werkgroepen afgewisseld met plenaire besprekingen. Er wordt van u een actieve deelname aan de cursus verwacht. Bij de digitale verstrekking zal worden aangegeven welk deel van de stof bestudeerd dient te worden. Op deze wijze wordt basiskennis verworven die nodig is om aan de cursus zelf te kunnen deelnemen. Deze kennis wordt in de cursus bekend verondersteld.

Voorkennis

U dient de leeractiviteit “ZSM en de mogelijkheden en beperkingen van de OvJ” te hebben gevolgd voordat u kunt deelnemen aan deze cursus.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van het leertraject ZSM.

Curriculum initiële opleiding OM

Deze leeractiviteit is onderdeel van het curriculum voor (assistent) officieren in opleiding.  Oio’s voor wie deze cursus niet verplicht is, kunnen deze in overleg met de coördinerend opleider volgen als aanvulling op de verplichte cursussen.

Mail naar om-initieel@ssr.nl voor eventuele vragen.

Docenten

 • mr. dr. Patrick van der Meij

  Advocaat — Cleerdin & Hamer advocaten (locatie Amsterdam)

 • mr. Roger van den Sigtenhorst

  Projectleider/Adviseur

 • mr. Linda Dubbelman

  Officier van Justitie — Arrondissementsparket Den Haag

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.