ZSM extern bekeken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / ZSM extern bekeken

ZSM extern bekeken

Bewustwording externe waardering van ZSM-beslissingen in relatie tot interne richtlijnen en afspraken

Het Openbaar Ministerie en de politie streeft ernaar alle veelvoorkomende criminaliteit zo spoedig mogelijk af te doen nog voordat zaken in de strafrechtelijke keten worden gebracht. Het snel en op een gepaste wijze afdoen van zaken door het Openbaar Ministerie wordt de ZSM-afdoening genoemd. Uitgangspunt van de ZSM-afdoening is dat de ketenpartners zoals Slachtofferzorg, de Reclassering en de Raad voor de kinderbescherming bij deze vorm van afdoen worden betrokken en een intensieve coöperatie aangaan met het Openbaar Ministerie. Hiermee wordt de doorlooptijd van een zaak verkort en worden de zaken sneller en efficiënter behandeld. Bij de ZSM-afdoening gaat het echter niet alleen om snelheid, maar zeker zo belangrijk is dat de zaken ook betekenisvol worden afgehandeld en dat alle zorgvuldigheidseisen in acht worden genomen en daarmee de hoogste prioriteit genieten.

ZSM extern bekeken vormt de tweede module van de leergang ZSM die gericht is op de onderdelen:

  1. externe beeld van ZSM bekeken vanuit de advocatuur en de media
  2. beleid en strategie van het Openbaar Ministerie t.a.v. ZSM

Doel

Na het volgen van deze leeractiviteit ben je beter in staat een keuze te maken uit de beschikbare OM-afdoeningen en daarbij rekening te houden met externe factoren.

Doelgroep

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor (adjunct-) officieren van justitie.

Inhoud

Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

  • Hoe ziet je buitenwereld eruit?
  • Hoe heb jij je netwerk georganiseerd?
  • Hoe beïnvloed je / word je beïnvloed door je netwerk?
  • Relatie ZSM – veiligheidshuis
  • Nieuwe aanwijzing voor de opsporing
  • Hoe kijkt de buitenwereld (advocatuur/media) aan tegen het OM / ZSM/ strafrechtketen?
  • Twitter over ZSM: wat is je boodschap?

Opzet

De leeractiviteit heeft een interactief karakter en bestaat uit zelfstudie en een bijeenkomst van twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de bijeenkomst wordt het werken met casuïstiek in werkgroepen afgewisseld met plenaire besprekingen. Er wordt van jou een actieve deelname aan de cursus verwacht. Bij de digitale verstrekking zal worden aangegeven welk deel van de stof vooraf bestudeerd dient te worden. Op deze wijze verwerf je de basiskennis die nodig is om aan de cursus zelf te kunnen deelnemen. Deze kennis wordt in de cursus bekend verondersteld.

Voorkennis

Je dient de leeractiviteit “ZSM en de mogelijkheden en beperkingen van de OvJ” te hebben gevolgd voordat je kunt deelnemen aan deze cursus.

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van het leertraject ZSM.

Curriculum initiële opleiding OM

Deze leeractiviteit is onderdeel van het curriculum voor (adjunct-) officieren in opleiding.  Oio’s voor wie deze cursus niet verplicht is, kunnen deze in overleg met de coördinerend opleider volgen als aanvulling op de verplichte cursussen.

Mail naar om-initieel@ssr.nl voor eventuele vragen.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.