ZSM en de BOPZ – SSR

ZSM en de BOPZ

BOPZ en Huiselijk geweld in relatie tot ZSM-feiten

 • 1
  dagdeel
 • 6
  PE-punten
 • 7,7
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOMZS4B

Het OM werkt aan een snelle zorgvuldige afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit. Dat is belangrijk als signaal aan daders, slachtoffers en samenleving. Het leidt bovendien tot hogere effectiviteit van de straf, lagere kosten en een groter gevoel van veiligheid bij burgers. Politie, OM, Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming pakken met de ZSM-werkwijze veelvoorkomende criminaliteit Samen op Snelle, Slimme, Selectieve, Simpele en Samenlevingsgerichte wijze aan.

Doel

Na deelname bent U (beter) in staat een beslissing te nemen die recht doet aan de feiten en omstandigheden met betrekking tot zaken waarin sprake is van BOPZ, verwarde personen en/of Huiselijk Geweld. Tevens bent u zich van bewust dat een goede sturing op de zaak van groot belang is, omdat in dergelijke zaken regelmatig bewijsproblematiek speelt.

Doelgroep

De leeractiviteit is bedoeld voor (assistent)-officieren van justitie

Inhoud

In de ZSM-werkwijze wordt na aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing genomen over het afdoeningstraject. In deze leeractiviteit richten we ons op de Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies in het geval er sprake is van BOPZ, verwarde personen en/of Huiselijk geweld, waarbij:

 • verdachten een passende reactie krijgen;
 • recht wordt gedaan aan alle betrokkenen;
 • de buurt merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd.

Opzet

de leeractiviteit bestaat uit en deel zelfstudie/voorbereiding en een bijeenkomst van twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de bijeenkomst wordt van u een interactieve houding verwacht.

Voorkennis

Alvorens u kunt deelnemen aan deze leeractiviteit dient u de eerste drie modules uit de leergang ZSM te hebben gevolgd, te weten:

 • ZSM en de mogelijkheden en beperkingen van de OvJ
 • ZSM en haar ketenpartners
 • ZSM extern bekeken

Docenten

 • mw. mr. Bernice de Ruijter

  Officier van justitie

 • mr. Geert Steeghs

  Officier van justitie

 • mw. mr. Jolien Ang

  Officier van justitie

 • mw. mr. Janine Berton

  Landelijk BOPZ Officier van Justitie — Arrondissementsparket Rotterdam

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl