ZSM en het jeugdrecht – SSR

ZSM en het jeugdrecht

De aanpak van een jeugdstrafzaak op ZSM op praktijkgerichte wijze belicht

 • 2
  dagdelen
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOMZS5J
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Behandelt u als officier van justitie jeugdstrafzaken op ZSM? Dan is deze leeractiviteit voor u een aanrader. Tijdens deze leeractiviteit wordt het jeugdstraf(proces)recht besproken op de wijze waarop het bij ZSM ter tafel komt: casusgericht en interdisciplinair.

 

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze leeractiviteit bent u in staat jeugdzaken op ZSM op juridisch correcte en adequate manier te behandelen, waarbij u zoveel mogelijk probeert te kiezen voor een passende en betekenisvolle interventie.

Doelgroep

Deze leeractiviteit is uitsluitend bedoeld voor officieren van justitie en assistent officieren van justitie (in opleiding), die de leergang ZSM volgen.

Inhoud

Veel voorkomende criminaliteit daadkrachtig, snel, passend en efficiënt aanpakken. Deze werkwijze staat centraal in het programma ZSM.

ZSM jeugd is uitdrukkelijk gericht op selectie van zaken aan de voorkant van het proces: ‘licht waar het kan, zwaar waar het moet’. De buitengerechtelijke afdoening en creativiteit worden gestimuleerd. ZSM-jeugd gaat zeker niet alleen om het snel afdoen van zaken, maar juist ook om het juist routeren van zaken. Door bijvoorbeeld het plannen van een OTP, dan wel kinderrechterzitting, is er ook bij de zwaardere zaken winst te behalen.

Bovendien is het betekenisvol interveniëren en het contextgericht benaderen van een jeugdstrafrechtelijke zaak op ZSM erg van belang. Is het strafrecht wel het juiste middel dat ingezet dient te worden om de zaak op te lossen? Wat hebben de betrokkenen in de zaak nodig om hun veiligheid en veerkracht te vergroten? Hoe kan het strafrecht zo effectief mogelijk ingezet worden, gelet op de concrete situatie waarin de betrokkenen zich bevinden? Aan deze en andere vragen zal aandacht worden besteed tijdens deze leeractiviteit.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het jeugdstraf(proces)recht;
 • Het pedagogisch kader van het jeugdstrafrecht;
 • Samenwerking tussen OM en de Raad voor de Kinderbescherming in jeugdzaken;
 • Afdoeningsmodaliteiten, waarbij specifiek wordt ingezoomd op de contextgerichte benaderingswijze van een zaak, waardoor gekozen kan worden voor een betekenisvolle interventie

Opzet

Deze leeractiviteit bestaat uit een dagdeel voorbereiding via MIJN SSR en twee dagdelen contactonderwijs. Tijdens de contactdag zal op interactieve wijze worden besproken hoe een jeugdstrafzaak op ZSM kan worden behandeld. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming als ketenpartner. Dit geschiedt onder deskundige begeleiding van een jeugdofficier van justitie en een medewerker adviesteam van de Raad voor de Kinderbescherming.

Bijzonderheden

In deze leeractiviteit ligt de nadruk op de behandeling van jeugdstrafzaken op ZSM. Dit maakt dat ingezoomd wordt op de rol van de Officier van Justitie, in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming. Minder diepgaand wordt het jeugdstraf(proces)recht behandeld. Ook wordt minder diepgaand stilgestaan bij de ontwikkeling van jeugdigen. SSR biedt andere leeractiviteiten aan, waarin op deze aspecten wordt ingegaan.

Docenten

 • mw. mr. Claudia Rijnaarts

  Officier van justitie

 • mevrouw Ilse Van Roosmalen-Van den Berg

  Docent

 • de heer Michel Lagerweij

  Docent

 • mevrouw Gaby van Achterberg-Ertekin

  Medewerker adviesteam RvdK

 • mw. mr. Adriënne Bos-van Hasselt

  Officier van justitie

 • mw. mr. Frederiek Rethmeier

  Officier van justitie

 • mw. mr. Daphne Schijns

  Officier van justitie (coordinerend jeugdofficier)

 • mw. mr. Patricia de Vroom

  Assistent Officier van Justitie

 • mw. mr. Bertine Schmeets

  Officier van justitie — Arrondissementsparket Oost-Brabant

 • mw. mr. Marlou Harmsen

  Plaatsvervangend officier van justitie

 • mevrouw Cynthia van Steenderen

  Raadsonderzoeker

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl