Wet Bopz, stoornissen en het strafrecht – SSR

Wet Bopz, stoornissen en het strafrecht

Mogelijkheden en handvatten met betrekking tot verwarde personen binnen het strafrecht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,1
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOSBOPZ
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van de Commissie Hoekstra is deze leeractiviteit ontwikkeld. Doel van de activiteit is om officieren van justitie en secretarissen meer handvatten te bieden in het geval van verwarde personen in het strafrecht. Wat zijn de criteria en mogelijkheden voor oplegging van een (on)vrijwillige (forensische) psychiatrische interventie?

Doel

Doel van deze leeractiviteit is om officieren van justitie en secretarissen op de hoogte te brengen van de Wet Bopz, stoornissen en verwarde personen. Ook legt de bijeenkomst de dilemma’s voor die in het proces aan bod (kunnen) komen en biedt u handvatten om daarbij (strategische) keuzes te kunnen maken.

Doelgroep

Officieren van justitie en parketsecretarissen.

Inhoud

Formele criteria Wet Bopz
Tijdens deze leeractiviteit worden de formele criteria van de Wet Bopz besproken, veelal aan de hand van praktijkvoorbeelden. Over welke documenten heeft een rechter graag de beschikking en welke partijen wil de rechter horen ter zitting? Wat is de taak van de officier?

Stoornissen
Daarnaast worden stoornissen in de zin van de Wet Bopz behandeld. Het begrip ‘stoornis’ wordt uitgelegd en de meest voorkomende stoornissen en hun uitingsvormen passeren de revue. Ook komt u meer te weten over behandeling door een psychiater, (on)toerekeningsvatbaarheid en (on)behandelbaarheid van de verdachte.

Overlap strafrecht en zorg
Verwarde personen die in het strafrecht (dreigen te) raken, hebben vaak ook te maken met zorg. Waar moet je als officier op letten bij een verward persoon? In welke gevallen kies je voor strafrecht en wanneer prevaleert zorg? Welke ketenpartners zijn hierbij betrokken? Welke afstemmingsmomenten zijn er in het proces en met wie?

Behandeld worden de verschillende vormen van (on)vrijwillige opname, hun overlap en in sommige gevallen de overgang van het civiele naar het strafrechtelijke traject of andersom (bijv. van TBS naar Bopz of van voorlopige hechtenis naar Bopz).

Voorkennis

Van de deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat zij bekend zijn met de basisbegrippen en beginselen van de Wet Bopz.

Docenten

 • mr. Rob Keurentjes

  Senior rechter A

 • mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt

  psychiater/psychotherapeut niet praktiserend

 • mw. mr. Janine Berton

  Landelijk BOPZ Officier van Justitie — Arrondissementsparket Rotterdam

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl