OM-strategie in fraude- en milieuzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Fraude / Milieu / OM-strategie in fraude- en milieuzaken

OM-strategie in fraude- en milieuzaken

In vogelvlucht door de verschillende aspecten van fraude en milieu

Fraude, milieu en economische delicten staan in de toenemende belangstelling. Opsporing in dergelijke zaken vereist een andere strategie en techniek dan commune delicten. Vergroot uw inzicht in de aanpak van dergelijke delicten. Met deze cursus zal worden getracht u in een dag in vogelvlucht mee te nemen door de verschillende en specifieke aspecten van fraude en milieu onderzoeken. Er zal middels een casus een doorloop van preweegdocument tot zitting worden gemaakt. Deze cursus geldt daarom als een algemene basis- of opfriscursus voor bijzonder strafrecht.

Doel

Na afloop van de cursus heeft de cursist kennis van de strategie van alle aspecten van een aantal specifiek voor fraude- en milieuzaken belangrijke leerstukken uit het materiële en formele strafrecht, de WED, inzicht in strategische keuzes en overwegingen die van belang zijn bij het behandelen van fraude- en milieuzaken. De cursus is met name bedoeld om de diverse onderwerpen vanuit een strategische en tactische invalshoek te bespreken. Niet alleen de materiële kennis van deze onderwerpen wordt aldus vergroot, maar ook het begrip van de mogelijkheden voor het instrumenteel aanwenden van deze onderwerpen zal aanzienlijk worden vergroot.

Doelgroep

Officieren van justitie, parketsecretarissen, Advocaten-Generaal en Rechter-Commissarissen.

Inhoud

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: case study; strategische beslissingen in de opsporingsfase; strategie bij de vervolging; procesdossier; verschoningsrecht; positie verdediging; en samenwerking.

Deze cursus is een goed alternatief voor de vroegere SSR cursus Strafrecht en strafvordering in fraude en milieuzaken.

Opzet

De cursus bestaat uit een dag van twee aaneengesloten dagdelen. In de lesstof wordt aan de hand van een casus besproken.

Voorkennis

Als voorkennis wordt verondersteld dat u ervaring heeft met het opsporen en vervolgen van bijzondere delicten als fraude, economische overtredingen en milieudelicten.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 190,00 voor leden OM: € 200,00