Discriminatie – SSR

Discriminatie

Art. 137c Wetboek van Strafrecht op casuïstische en interactieve wijze uitgediept

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOSDISC
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Zeker in de huidige tijd waarin discriminatie zeer gevoelig ligt en vaak in verschillende media naar voren wordt gebracht, is het van belang te kunnen beoordelen wanneer sprake is van een strafbare discriminatie. Welke gedragingen en uitlatingen zijn aan te merken als discriminatoir in het licht van art. 137c Wetboek van Strafrecht? Zijn er ook andere vormen van discriminatoir gedrag? Kan een commuun delict bijvoorbeeld een discriminatoire lading hebben, bijvoorbeeld op het moment dat een homoseksueel stel wordt mishandeld? Deze en soortgelijke vragen komen op interactieve wijze aan bod tijdens deze leeractiviteit.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van de leeractiviteit kunt u beoordelen of sprake is van strafbaarheid op grond van artikel 137c Wetboek van Strafrecht en u kunt commune delicten met een discriminatoir aspect op juridisch correcte wijze beoordelen.

Leerdoelen

 • U kent de ratio van de discriminatieartikelen in het Wetboek van Strafrecht.
 • U kent de hoofdlijn en de ratio van de wetsgeschiedenis, van de geldende jurisprudentie en van veelvoorkomende casus en dilemma’s op het gebied van strafbare discriminatoire gedragingen.
 • U bent zich beter bewust van de gevoeligheden en dilemma’s die de behandeling van discriminatiezaken in het strafrecht met zich meebrengt.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, stafjurist, juridisch medewerker.
OM: advocaat-generaal, officier van justitie, assistent-officier van justitie, beoordelaar, beleidsmedewerker.

Deze leeractiviteit is bij uitstek geschikt voor bovengenoemde professionals, die met enige regelmaat discriminatiezaken behandelen in het strafrecht.

Deze leeractiviteit is met name bedoeld voor portefeuillehouders discriminatie, werkzaam bij het Openbaar Ministerie.

Inhoud

Tijdens het contactonderwijs wordt artikel 137c Wetboek van Strafrecht onder de loep genomen. De bestanddelen en de verschillende discriminatiegronden worden toegelicht. Tevens komen de beleidsregels van het Openbaar Ministerie ten aanzien van discriminatiezaken aan de orde, evenals commune delicten met een discriminatoir aspect en bijzonderheden ten aanzien van de opsporing van discriminatiezaken.

Alle onderwerpen worden geïllustreerd met aan de werkelijkheid ontleende casuïstiek. Naast het bespreken van de theorie, is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van praktijkervaringen.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR en contactonderwijs. Voor een goede zelfstudie heeft u ongeveer 45 minuten nodig. Het contactonderwijs beslaat een dag.

Bijzonderheden

Dit betreft een leeractiviteit, die tot stand gekomen is vanuit samenwerking tussen het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie (LECD) van het Openbaar Ministerie en SSR.

De leeractiviteit wordt vanuit OM perspectief aangeboden en ingericht.

Docent

 • mr. Paul Velleman

  Officier van Justitie

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.