Processtukken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Vaardigheden / Processtukken

Processtukken

Wat is de aard van een proces, van een stuk en van een processtuk?

De manier waarop een strafdossier wordt opgebouwd is van groot belang bij de behandeling van strafzaken. Hierbij is het van groot belang alles te weten over de aard van de procestukken. Wilt u meer weten over wat een processtuk is, wie waarvoor verantwoordelijk is en waartoe gehouden, wie wanneer recht heeft op wat, over onthouding van informatie en bezwaar, dan is deze leeractiviteit een aanrader.

Doel

Het doel van deze cursus is het krijgen van handvatten en tips die u helpen bij de beoordeling van processtukken en die u daarmee helpen een strafdossier van de juiste inhoud te voorzien.

Doelgroep

(ass./adj.)officieren van Justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

De opbouw van het procesdossier is afhankelijk van de beoordeling van de processtukken. De opbouw van het procesdossier is weer van groot belang bij de behandeling van strafzaken. De officier van justitie is verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van het dossier.

Tijdens de contactdag wordt aan de hand van inleidingen en opdrachten gewerkt aan de inzichten over de inhoud en daarmee opbouw van een strafdossier.

Bijzonderheden

Aan de leeractiviteit zijn twee korte voorbereidingsopdrachten verbonden. In de eerste opdracht wort gevraagd om een samenvatting van de handreiking over processtukken te lezen. In de tweede wordt gevraagd om uw leervragen of een te behandelen casus vooraf in te leveren. De voorbereiding zal ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00