Effectief samenwerken in netwerken Straf met Zorg – SSR

Effectief samenwerken in netwerken Straf met Zorg

Word bewust van uw eigen rol in overleg met ketenpartners in het zorg- en sociaal domein

 • 4
  dagdelen
 • 2
  locaties
 • 18
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOSESKN
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 14-03-2022

U maakt binnen het Openbaar Ministerie (OM) dagelijks keuzes met als doel een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Een samenleving die steeds complexer wordt. Voor een groeiende groep mensen zelfs té ingewikkeld. Deze groep komt hierdoor regelmatig in aanraking met het strafrecht. De samenleving mag erop vertrouwen dat de inzet van het strafrecht bij het OM in deskundige handen is en dat het OM zorgt voor de meest effectieve interventie die recht doet aan het slachtoffer, de verdachte en de maatschappij en gebaseerd is op strafvorderlijke beginselen. Door te straffen mét zorg is het handelen van het OM erop gericht dat verdachten én een passende straf krijgen én dat we herhaling van crimineel gedrag zoveel mogelijk voorkomen.

In het najaar van 2019 heeft het College standpunten en minimumnormen Straf met Zorg vastgesteld, die de komende jaren op de parketten geïmplementeerd worden. De minimumnormen vormen de basis voor het handelen en het werk van de OM professional in zaken met een straf met zorg thema. Met de cursus Effectief samenwerken in netwerken Straf met Zorg krijgen de OM-professionals handvatten om de minimumnormen Straf met Zorg in de praktijk te brengen.

Doel

Met deze cursus worden OM-professionals (en daarmee de parketten) ondersteund bij het realiseren van de minimumnormen Straf met Zorg. Om de maatschappelijke opdracht van het OM zo goed mogelijk te vervullen, acteert het OM steeds meer en vaker binnen een breed netwerk van organisaties binnen het straf-, zorg- en sociaal domein, waar het OM een betrouwbare partner wil zijn. De rol en bijdrage van het OM is daarbij niet zelden gericht op andere en bredere doelstellingen dan enkel strafrechtelijke vervolging (o.a. bevorderen van veiligheid, de verstoring van criminele activiteiten, het voorkomen van strafbaar gedrag of het aanpakken van de bron van strafbaar gedrag).

Om deze doelen te realiseren moet het OM samenwerken met partners in het zorg- en sociaal domein. Oplossingsgerichte samenwerking vanuit een scherpe blik op de eigen verantwoordelijkheid en die van de andere partner is een kerncompetentie die onlosmakelijk met het werk van de OM’er is verbonden.

Bij deze cursus wordt een mix van kennis opdoen en ervarend leren toegepast. Na het volgen van deze cursus bent u in staat het OM te vertegenwoordigen tijdens een casusoverleg waarbij u zich bewust bent van uw eigen rol en de standpunten van het OM, rekening houdend met de rollen en taken van (netwerk)partners.

Doelgroep

OM’ers die deelnemen aan casusoverleg in netwerken met partners in het zorg- en sociaal domein:

 • (adjunct-) officier van justitie
 • interventiejurist
 • beleidsmedewerker
 • parketsecretaris
 • projectleider

Inhoud

 1. Kennis: vergroten van kennis over samenwerken en netwerken
  1. Weet u welke rol het OM invult tijdens een casusoverleg.
  2. Heeft u inzicht in aandachtspunten die van belang zijn bij samenwerken met partners in een casusoverleg.
  3. Heeft u inzicht in de doelen, rollen en taken van organisaties binnen het veiligheids-, zorg- en sociaal domein.
  4. Weet u wat wordt bedoeld met ketenregie en kent u de werking van netwerken.
  5. Heeft u inzicht in de wijze waarop en de mate waarin de doelen, rollen en taken van organisaties in het veiligheids-, zorg- en sociaal domein zich verhouden tot de doelen, rollen en taken van het OM.
 1. Houding: bewustzijn van eigen rol, overtuigingen en valkuilen in samenwerkingsverbanden
  1. Herkent u kwetsbare verdachten en bent u zich bewust van een effectieve aanpak.
  2. Herkent u de complexiteit, diversiteit en verbondenheid van problematiek op meerdere leefgebieden van de verdachte.
  3. Bent u zich bewust van uw eigen opvattingen binnen samenwerkingsverbanden.
  4. Herkent u de positie van het OM binnen keten- en netwerksamenwerkingen en de mogelijke valkuilen.
 1. Gedrag: ontwikkelen van handelingsrepertoire in samenwerkingssituaties
  1. Bent u in staat het OM op een passende wijze te vertegenwoordigen tijdens een casusoverleg.
  2. Heeft u uw interventierepertoire in samenwerkingssituaties verbreed.
  3. Bent in u staat te reflecteren op uw eigen handelen in samenwerkingsverbanden.

Bijzonderheden

Deze cursus bestaat uit 6 dagdelen (totaal 3 cursusdagen). Inbreng van eigen voorbeelden en casuïstiek wordt  van de deelnemers verwacht.

Docenten

 • prof. dr. mr. Isabeth Mijnarends

  Landelijk Jeugd Officier

 • mevrouw Hanna Boersema

  Trainer

 • mr. Mirjam Wesselius

  Beleidsadviseur Straf met Zorg AP ZWB en plv OvJ — Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

 • mr. Gabriëlle Dessing

  coördinator Straf met Zorg — Arrondissementsparket Oost-Nederland

 • drs. Yvette Groenhart

  senior beleidsadviseur Straf met Zorg — Arrondissementsparket Midden-Nederland

 • mevrouw Marieke Groenen

  Procesmanager Zorg- en Veiligheidshuis Utrecht

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.