Medische zaken voor portefeuillehouders – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Medisch / Medische zaken voor portefeuillehouders

Medische zaken voor portefeuillehouders

Sepotbrieven schrijven voor medisch portefeuillehouders

SSR werkt in samenspraak met het Expertisecentrum Medische Zaken aan de verdieping voor de medisch portefeuillehouder. Deze leeractiviteit heeft ieder jaar een ander thema.

Het thema van dit jaar zal in het teken staan van het schrijven van sepotbrieven.

Doel

Na afloop van de cursus:

  • weet je welke eisen aan een tekst worden gesteld;
  • weet je hoe je een passende opzet en structuur van een sepotbrief bepaald;
  • weet je hoe je overwegingen kunt selecteren aan de hand van een argumentatiestructuur;
  • weet je hoe je begrijpelijk en aanvaardbaar formuleert;
  • heb je (gezamenlijk) een format ontwikkeld voor een goede sepotbrief.

Doelgroep

OM: advocaten-generaal, officieren van justitie en parketsecretarissen die belast zijn met de medische portefeuille en die de cursus Natuurlijke / Niet natuurlijke dood hebben gevolgd.

Inhoud

In een sepotbrief informeert de medisch officier aangevers over het besluit om de aangifte te seponeren. Voor de aangevers zal dat meestal slecht nieuws zijn. Het is daarom van belang dat de brieven de juiste toon hebben: de brief moet empathisch zijn, maar ook de boodschap duidelijk overbrengen. Hij moet begrijpelijk zijn en juridisch correct.

Dat stelt de schrijver allereerst voor allerlei beslissingen over de inhoud: welke informatie moet ik opnemen en welke informatie kan achterwege blijven? Heeft de schrijver eenmaal besloten welke informatie moet worden opgenomen, dan moet hij bedenken hoe hij deze inhoud op een voor de lezer toegankelijke manier in de tekst kan presenteren. Hoe zorg je voor een heldere opbouw? Hoe zorg je ervoor dat de formuleringen begrijpelijk zijn en tegelijk juridisch correct? Hoe zorg je voor een passende, empathische toon?

Tijdens deze cursus ga je samen aan de slag met (het bepalen van) inhoud, de opbouw en de formulering van sepotbrieven.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij medische zaken in zijn/haar portefeuille heeft en de cursus Natuurlijke / Niet natuurlijke dood heeft gevolgd.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00