Medische zaken voor portefeuillehouders – SSR

Medische zaken voor portefeuillehouders

Zorg dat u zich bewust bent van de risico's, de dilemma's en de maatschappelijke gevoeligheid van het proces in medische zaken

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,4
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SOOSPORT
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

SSR neemt u, samen met het Expertisecentrum medische zaken, in deze verdiepingscursus mee in de wereld van de zorg. Hoe wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gewerkt aan het (trachten te) voorkomen van een suïcide. Wat is de visie hierop vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het streven van het EMZ is om de informatie over de verkregen beroepsnorm en implicaties daarvan binnen het tuchtrecht een strafrechtelijke vertaalslag te geven ten tijde van het eerstvolgende portefeuillehouders overleg.

Doel

SSR werkt in samenspraak met het Expertisecentrum Medische Zaken aan de verdieping voor de medisch portefeuillehouder. Deze leeractiviteit heeft ieder jaar een ander thema. Het thema van dit jaar zal in het teken staan van (het voorkomen van) Suïcide binnen de GGZ.

Na afloop van deze cursus is bereikt dat deelnemers:

 • een beter inzicht hebben in de beroepsnormen vanuit de psychiatrie;
 • zicht op het toetsingskader vanuit de IGJ bij aangiftes van “dood door schuld”;
 • op de hoogte zijn van de actuele tuchtrechtelijke jurisprudentie.

Doelgroep

OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen die belast zijn met de medische portefeuille en die de cursus Natuurlijke / Niet natuurlijke dood hebben gevolgd.

Inhoud

In deze cursusdag wil het EMZ de medisch portefeuillehouder meer kennis bieden over de aangiftes die het OM met enige regelmaat binnen krijgen van nabestaanden die van mening zijn dat er binnen de GGZ een strafbaar feit is gepleegd in de gegeven zorg aan hun geliefde, onder welke omstandigheid de suïcide is voltooid of heeft kunnen plaatsvinden. Dit zijn voor het OM altijd complexe zaken.

In de ochtend zal een presentatie worden gegeven over de geldende beroepsnorm binnen de ggz, in de middag volgt een presentatie over het toetsingskader van de IGJ. Aansluitend zal actuele tuchtrechtelijke jurisprudentie worden besproken.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij medische zaken in zijn/haar portefeuille heeft en de cursus Natuurlijke / Niet natuurlijke dood heeft gevolgd.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan deze cursus dient u de cursus Natuurlijke / Niet natuurlijke dood gevolgd te hebben. De inhoud van deze cursus wordt derhalve als bekend verondersteld. De medisch officier van justitie dient in staat te zijn een medische strafzaak te beoordelen. Zorg dat u zich bewust bent van de risico’s, de dilemma’s en de maatschappelijke gevoeligheid van het proces.

Docent

 • mr. Nelleke Eken-de Vos

  Beleidsmedewerker — Arrondissementsparket Rotterdam

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.