Betekenen (voor administratie medewerkers), e-learning – SSR

Betekenen (voor administratie medewerkers), e-learning

Betekening van gerechtelijke mededelingen

 • 1
  dagdeel
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRAMBEEL
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • E-learning

De kennisgeving van gerechtelijke mededelingen speelt in het strafrecht een cruciale rol.
Gebeurt dit niet op de juiste wijze of op het juiste moment, of vindt de kennisgeving in zijn geheel niet plaats, dan heeft dit direct gevolgen voor het verdere verloop van de strafzaak en voor de tenuitvoerlegging van de eventueel opgelegde straffen en maatregelen. Dit kan ertoe leiden dat de dagvaarding nietig wordt verklaard, de zitting wordt aangehouden, de tenuitvoerlegging lang op zich laat wachten en soms zelfs niet meer plaatsvindt omdat de zaak inmiddels is verjaard.

Een correcte betekening dient niet alleen het belang van een efficiënte rechtsgang, maar is vooral van groot belang voor de burger. De burger (verdachte) heeft recht op informatie over de tegen hem lopende strafzaak. En hij heeft het recht om als verdachte bij zijn berechting aanwezig te zijn. De overheid moet zich actief inspannen om de verdachte hierover in te lichten. Dit vloeit voort uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Doel

Deze cursus richt zich op de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen door middel van betekening aan natuurlijke personen.

Doelgroep

Logistiek administratief medewerker bij het OM.

Inhoud

 1. Het wettelijk kader van betekenen
 2. Inhoud van betekenen
 3. Gerechtelijke mededelingen nader toegelicht
 4. Soorten aktes
 5. Het belang van een juiste betekening

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.