Samenwerking in strafzaken Duitsland en Nederland, basis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Internationaal en Europees recht / Samenwerking in strafzaken Duitsland en Nederland, basis

Samenwerking in strafzaken Duitsland en Nederland, basis

Maak kennis en deel ervaringen met uw Duitse collega's op het gebied van internationale rechtshulp

Heeft u belangstelling voor een eerste kennismaking met Duitse collega’s om daarmee de samenwerking tussen Duitsland en Nederland te verbeteren? Dan is deze titel een aanrader.

Doel

Het algemene doel van de cursus is de samenwerking in het algemeen te versoepelen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van internationale rechtshulp.

Doelgroep

Gespecialiseerde officieren van justitie en/of parketsecretarissen op het terrein van internationale rechtshulp en/of internationale georganiseerde criminaliteit, rechters en rechters-commissarissen afkomstig uit de grensregio’s met Duitsland.

Inhoud

De cursus zal een eerste kennismaking zijn tussen Duitse en Nederlandse collega’s om daarmee de samenwerking tussen Duitsland en Nederland te verbeteren op het gebied van internationale rechtshulp.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  •  het uitwisselen van praktische kennis over strafrecht, strafprocesrecht en de organisatie van opsporing en vervolging in beide landen;
  • het verdiepen van het praktische kennis/informatie verschaffen met betrekking tot de internationale rechtshulp tussen beide landen;
  • het inventariseren van mogelijke problemen/vraagstukken en de daarbij behorende oplossingen met betrekking tot de samenwerking tussen beide landen.

Opzet

De cursus duurt twee aaneengesloten dagen: vijf dagdelen en zal plaatsvinden in Nederland of Duitsland.
De cursus start met algemene inleidingen met betrekking tot recht en rechts- en opsporingssysteem in beide landen. Daarna zal gewerkt worden met een doorlopende casus, die in drie dagdelen wordt behandeld. Elk dagdeel begint met twee korte inleidingen, gevolgd door discussie in werkgroepen en een plenaire terugkoppeling. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht.
Het “sociale” programma staat in het teken van samenwerking, elkaar leren kennen en vertrouwen.

Voorkennis

De cursus is een professionele ontmoeting tussen Nederlandse en Duitse collega’s. Deelnemers dienen gespecialiseerd te zijn op het terrein van de internationale samenwerking.

Bijzonderheden

De cursus Samenwerking in strafzaken tussen Duitsland en Nederland is tot stand gekomen op initiatief van de Colleges van Procureurs-Generaal in Nederland, Niedersachsen en Nordrhein Westfalen naar aanleiding van het Verdrag van Enschede van 8 maart 2005. Het programma wordt jaarlijks samengesteld door de Deutsch-Niederländische Arbeitsgruppe der Staatsanwälte Deutschlands und der Niederlände in nauwe samenwerking met SSR.

Er kan niet vrij op deze cursus worden ingeschreven. U kunt uw belangstelling kenbaar maken via ssrservicedesk@ssr.nl

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.