Samenwerking in strafzaken Duitsland Nederland, verdieping – SSR
Cursussen / Strafrecht / Internationaal en Europees recht / Samenwerking in strafzaken Duitsland Nederland, verdieping

Samenwerking in strafzaken Duitsland Nederland, verdieping

Maak kennis en deel ervaringen met uw Duitse collega's op het gebied van internationale rechtshulp

Wilt u de samenwerking met uw Duitse collega’s verbeteren? Dan is deze cursus een aanrader.

Doel

Het algemene doel van de cursus is de samenwerking in het algemeen te versoepelen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van internationale rechtshulp. Meer specifiek zullen enkele speciale onderwerpen en praktische oplossingen behandeld worden aan de hand van de nieuwste Europese ontwikkelingen.

Doelgroep

Gespecialiseerde officieren van justitie en parketsecretarissen op het terrein van internationale rechtshulp en/of internationale georganiseerde criminaliteit en rechters en rechter-commissarissen afkomstig uit de grensregio’s met Duitsland.

Inhoud

Een nadere kennismaking tussen Duitse en Nederlandse magistraten om daarmee de samenwerking tussen Duitsland en Nederland te verbeteren. Het programma van deze cursus zal aan de actualiteit worden aangepast.

Opzet

De cursus duurt vijf aaneengesloten dagen. Plenaire inleidingen zullen worden gevolgd door gezamenlijke behandeling van casus in gemengde Duits-Nederlandse werkgroepen. Tijdens de cursus zal met name interactief worden samengewerkt.

Voorkennis

De cursus is een verdiepende professionele ontmoeting tussen Nederlandse en Duitse officieren van justitie. Deelnemers dienen gespecialiseerd te zijn op het terrein van de internationale samenwerking en dienen de eerdere professionele ontmoeting ‘Samenwerking in strafzaken tussen Duitsland en Nederland, basis’ (SROMISDN) gevolgd te hebben.

Bijzonderheden

De cursus is tot stand gekomen op initiatief van de Colleges van Procureurs-Generaal in Nederland, Niedersachsen en Nordrhein Westfalen naar aanleiding van het Verdrag van Enschede van 8 maart 2005. Het programma wordt jaarlijks samengesteld door de Deutsch-Niederländische Arbeitsgruppe der Staatsanwälte Deutschlands und der Niederlände in nauwe samenwerking met SSR.
Er kan niet vrij op deze cursus worden ingeschreven.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00