Geheugen PD, master – SSR

Geheugen PD, master

Een professionele ontmoeting over de kwaliteit van het getuigenbewijs

 • 1
  dagdeel
 • 6
  PE-punten
 • 6
  NOvA-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRPFMGPD
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

Op donderdag 26 maart 2020 organiseert SSR in samenwerking met het Kenniscentrum Getuigen van de ZM en de Politieacademie de masterclass Geheugen PD. De masterclass wordt een professionele ontmoeting op hoog niveau over de kwaliteit van ‘Getuigenbewijs’ en het verbeteren daarvan. Dit gebeurt aan de hand van de laatste ontwikkelingen op dit gebied, ingeleid door de wereldvermaarde deskundige op het gebied van het horen van getuigen prof. Becky Milne van de Universiteit van Portsmouth, drs. Imke Rispens, forensisch psycholoog aan de Politieacademie en prof. Eric Rassin, bijzonder hoogleraar forensische psychologie aan de EUR. Na deze inleidingen zal verder interactief worden verdiept in bijzondere workshops.

Doel

Tijdens deze dag willen we met verdiepende discussies en workshops met elkaar delen hoe we ieder vanuit onze eigen professionaliteit omgegaan met getuigen(bewijs) en hoe we dit in gezamenlijkheid kunnen verbeteren.

Doelgroep

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 90: 30 leden van het OM (officieren van justitie/advocaten-generaal), 30 leden van de ZM (rechters/raadsheren) en 30 teamleiders/coördinatoren van de recherche vanuit de politie. De deelnemers beschikken over een ruime ervaring op het gebied van grootschalige rechercheonderzoeken en de beoordeling van de resultaten daarvan in (grote) strafzaken. De deelnemers zullen we qua achtergrond evenredig verdelen over de workshops, zodat de onderwerpen in de workshops zoveel mogelijk vanuit verschillende kanten kunnen worden benaderd. De voertaal van de masterclass zal deels Engels zijn.

Inhoud

In de ochtend zullen de drie deskundigen aan de hand van veel casuïstiek aangeven hoe getuigenbewijs het beste kan worden verkregen, wanneer en op welke wijze verklaringen zouden moeten worden vastgelegd en hoe die verklaringen als bewijs kunnen  worden gebruikt. Uitgangspunt daarbij is het waarborgen van de authenticiteit van de verklaringen, bijvoorbeeld door het laten invullen van schriftelijke verklaringen op de PD en het daarna zo snel mogelijk fysiek horen aan de hand daarvan of het op grote schaal reeds fysiek horen op de PD, waardoor er volgens prof. Milne zo min mogelijk kans bestaat op ‘Black snow’. Ook in Nederland is deze methode niet geheel onbekend, maar wordt weinig gebruikt.

In de middag organiseren we 3 workshops, die door alle deelnemers in gemengde groepen kunnen worden gevolgd. Tijdens de workshops wordt verder ingegaan op het ochtenddeel. De volgende punten komen daarbij onder meer aan de orde:

 • Wat heeft de politie als ideaal/uitgangspunt bij het vastleggen van het getuigenbewijs is het dossier?
 • Wat zijn de ervaringen van rechters in het strafproces? Waar lopen zij tegenaan en wat zouden zij in de toekomst graag anders zien?
 • Wat is hierbij de rol van het OM?
 • Wat kunnen deskundigen uit andere disciplines op dit vlak betekenen, zonder op de stoel van de rechter of het OM te gaan zitten?

De workshops zullen een hoog interactief gehalte hebben en worden begeleid door boven genoemde inleiders en enkele inleiders uit de praktijk van politie, OM en rechtspraak. Het is de bedoeling dat alle deelnemers alle workshops kunnen volgen.

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.