Management Werken onder dekmantel – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Materieel/ formeel strafrecht / Vaardigheden / Management Werken onder dekmantel

Management Werken onder dekmantel

Een intensieve driedaagse waarin alle aspecten van WOD aan bod komen

Werken onder dekmantel maakt deel uit van de bijzondere opsporingmethoden. Gezien de zwaarte van het middel, de gevolgen voor de rechtsorde en de risico’s voor de infiltrant is het niet verantwoord mensen met het opsporingsmiddel aan de slag te laten gaan zonder opleiding. Wanneer is dit middel geschikt en hoe met de uitvoering om te gaan? Deze vragen staan centraal.

Doel

Inzicht verkrijgen in het wettelijk kader waarbinnen deze bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen worden ingezet en de (on)mogelijkheden tijdens de toepassing van het middel.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur (rechters-commissarissen in strafzaken en voorzitters van strafkamers), officieren van justitie, senior parketsecretarissen en recherchechefs van politie (operationeel en beleidstechnisch), die daadwerkelijk betrokken zijn of voor zover verantwoordelijk voor de aansturing en inzet van infiltratie en andere undercoverbevoegdheden.

Inhoud

Tijdens deze intensieve driedaagse cursus komen alle onderwerpen uitgebreid aan de orde: de organisatie van het werken met het middel, het juridisch kader en er wordt veel met elkaar samengewerkt, aan de hand van realistische casuïstiek.

Voorkennis

Ervaring met (internationale) georganiseerde criminaliteit en bijzondere opsporingsbevoegdheden, alsmede CI-regelgeving. Verwacht wordt dat de deelnemer zich de inhoud van het vooraf toegezonden materiaal eigen maakt en de gevraagde opdrachten uitvoert.

Bijzonderheden

SSR organiseert deze cursus in samenwerking met de Politieacademie.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.