Strafrecht en medische zaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Medisch / Strafrecht en medische zaken

Strafrecht en medische zaken

Verbeter je medisch juridische kennis

In het strafrecht kun je met enige regelmaat te maken krijgen met medische zaken. Denk bijvoorbeeld aan de constatering en analyse van letsel of het vaststellen van de doodsoorzaak. Kennis van het medisch/juridische kader is dan ook onontbeerlijk voor een adequaat gebruik van de medische bevindingen.

Doel

De cursus strafrecht en medische zaken richt zich op het realiseren van de volgende doelstelling:

  • Als (medisch) officier van justitie dien je in staat te zijn een medische strafzaak in de eerste fase te beoordelen aan de hand van het handboek van het expertisecentrum medische zaken. Daarbij dien je je bewust te zijn van de risico’s, de dilemma’s en de maatschappelijke gevoeligheid van het proces.
  • Als rechter dien je in staat te zijn een medische strafzaak op de juiste juridische wijze te beoordelen. Ook ben je je bewust van de maatschappelijke impact van dit soort zaken en mogelijke consequenties. Daarnaast verkrijg je inzicht in de wijze waarop het OM een medische strafzaak behandelt.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters en juridisch medewerkers.

OM: advocaten-generaal, officieren van justitie en parketsecretarissen die belast zijn met de medische portefeuille.

Inhoud

De cursus bestaat uit twee dagdelen Inleidingen worden afgewisseld met casusbehandeling en discussie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • rol van de gemeentelijk lijkschouwer
  • handelen rond (niet) natuurlijk overlijden
  • relatie gemeentelijk lijkschouwer en OM
  • juridisch kader Wet op de Lijkbezorging
  • handboek Medische zaken en de rol van het Expertisecentrum
  • introductie Wet BIG
  • medische fouten, beslag en medisch beroepsgeheim vanuit de medische kant en vanuit het OM bekeken

Tijdens de cursus zal ook ruimschoots aandacht zijn voor jurisprudentie en wordt de materie aan de hand van casus uitgelegd. Ook wordt stilgestaan bij de taak en rol Inspectie voor de Gezondheidszorg m.b.t. medische strafzaken, relatie inspecteur IGZ/OvJ Medische zaken, verwijtbaarheid en schuld in medische zaken.

Voorkennis

Van de deelnemer wordt geen specifieke voorkennis vereist. Wel wordt geadviseerd voorafgaand aan deze cursus de cursus (Niet) Natuurlijke dood te volgen (SOOSZNND) .

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 190,00 voor leden OM: € 200,00