Mensenhandel, verdieping – SSR
Cursussen / Strafrecht / Mensenhandel / Mensenhandel, verdieping

Mensenhandel, verdieping

Verdiep uw kennis over mensenhandel en de positie van het slachtoffer

Als u met enige regelmaat zaken met betrekking tot mensenhandel behandelt dan weet u hoe complex dat kan zijn. Zorg dat u op de hoogte bent. Er wordt aandacht besteed aan de verschillende soorten van mensenhandel, de nationale en Europese wet- en regelgeving en de problematiek rondom de slachtoffers van mensenhandel. Verdiep uw kennis van de positie van het slachtoffer, van de gedragswetenschappelijke aspecten van mensenhandel en van de relevante nationale en Europese jurisprudentie.

Doel

Het verdiepen van kennis op het gebied van mensenhandel. Het in complexe situaties kunnen toepassen van relevante wet- en regelgeving. Het vergroten van de bewustwording op het gebied van mensenhandel en de slachtoffers.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee aaneengesloten dagen. Hoorcolleges worden afgewisseld met het voeren van discussies en het bespreken van casuïstiek. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • nationale wetgeving, Europese- en internationale regelgeving, verdragen en de B9 regeling
  • tenlastelegging en bewezenverklaring in mensenhandel zaken
  • jurisprudentie
  • het slachtoffer
  • gedragswetenschappelijke aspecten van mensenhandel
  • betrokken organisaties bij de aanpak van mensenhandel
  • diverse deelonderwerpen binnen mensenhandel, onder andere loverboys

Voorkennis

Om aan de verdiepingscursus Mensenhandel te kunnen deelnemen wordt de cursist geacht de basiscursus Mensenhandel te hebben gevolgd of een gelijkwaardig kennisniveau door middel van tenminste twee jaar werkervaring te hebben verkregen.

Bijzonderheden

De verdiepingscursus Mensenhandel maakt onderdeel uit van de Leergang mensenhandel.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 265,00 voor leden OM: € 200,00