Doorzoeking en inbeslagneming voor leden rechterlijke macht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Informatie en opsporing / Materieel/ formeel strafrecht / Vaardigheden / Doorzoeking en inbeslagneming voor leden rechterlijke macht

Doorzoeking en inbeslagneming voor leden rechterlijke macht

Neem deel aan een realistische doorzoeking en ervaar de praktijk

Regelmatig wordt in strafzaken verweer gevoerd met betrekking tot de rechtmatigheid van de doorzoeking en inbeslagneming. Zorg dat u goed weet aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een woning te betreden (ter inbeslagneming), zodat u adequaat op verweren kunt reageren en beslissen. Tijdens de cursus wordt zeer realistisch een doorzoeking nagespeeld.

Doel

Na afloop heeft u:

  • dwangmiddelen, doorzoeking en inbeslagneming leren toepassen, zoals geregeld in het Wetboek van Strafvordering en in een aantal bijzondere wetten
  • aan de hand van casuïstiek uw kennis van de theorie aangevuld en geactualiseerd
  • uw kennis door de op de praktijk afgestemde oefening direct aan de praktijk gekoppeld

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer (in opleiding) en rechter (in opleiding) die te maken krijgen met doorzoekingen en inbeslagneming of hiervoor een bijzondere interesse hebben.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal en officier van justitie (in opleiding) die te maken krijgen met doorzoekingen en inbeslagneming of hiervoor een bijzondere interesse hebben.

 

Inhoud

De cursus bestaat uit één dag: drie aaneengesloten dagdelen. Er wordt begonnen met een theoretische inleiding met betrekking tot toepasbare dwangmiddelen. Hier wordt stilgestaan bij de tactisch/technische problemen waarvoor de politie zich in de praktijk gesteld ziet, wanneer zich daadwerkelijk de noodzaak aandient om dwangmiddelen – op vaak zeer korte termijn – toe te passen. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van het kabinet van de rechter-commissaris. Ook wordt een praktijkoefening doorzoeking gehouden. Ten slotte zal deze doorzoeking worden nabesproken. Daarbij wordt teruggekoppeld naar het theoretisch en tactisch/technisch kader.

 

Voorkennis

De cursus vereist geen specifieke voorkennis. Wel wordt verwacht dat u voorafgaand aan de cursus het materiaal heeft bestudeerd.

Bijzonderheden

Deze cursus heeft de zelfde opzet en inhoud als de derde cursusdag van de cursus Rechter-commissaris in strafzaken, basis.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 790,00 voor leden OM: € 200,00