Master effectiviteit van straffen en maatregelen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Straffen en maatregelen / Master effectiviteit van straffen en maatregelen

Master effectiviteit van straffen en maatregelen

De betekenis van straffen en maatregelen in de maatschappij

Rechters nemen beslissingen over de op te leggen strafmodaliteit. Maar hoeveel zicht hebben zij eigenlijk op de effectiviteit van sancties in concrete zaken? Hoe kom je als individuele rechter tot die beslissing en als officier van justitie tot een eis? Kortom, waar houdt een rechter of een officier van justitie rekening mee bij het bepalen van de strafsoort en de strafmaat? Is effectiviteit het belangrijkste element bij de straftoemeting of speelt wat ‘gebruikelijk’ in vergelijkbare zaken wordt opgelegd een grotere rol?

Doel

Na het op een actieve wijze volgen van deze masterclass heeft u meer inzicht gekregen in de verschillende aspecten die meespelen bij het bepalen van de effectiviteit van een sanctie. De verkregen inzichten geven u in uw dagelijkse werk handvatten om weloverwogen te beslissen over het opleggen dan wel het eisen van een bepaalde sanctie in een concrete strafzaak.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters, stafjuristen, forensisch medewerkers en juridisch medewerkers.

Openbaar Ministerie: advocaten-generaal, officieren van justitie, adjunct-officieren van justitie, beleidsmedewerkers en beoordelaars.

Inhoud

Deze master richt zich concreet op de effectiviteit van de gevangenisstraf. Deze master is momenteel in ontwikkeling. Hier wordt nadere informatie geplaatst over de concrete invulling van deze dag, zodra hier meer over bekend is.

Voorkennis

Algemene kennis over het Nederlandse strafrechtelijke sanctierecht is vereist, net als enige ervaring met het opleggen, dan wel eisen, van een bepaalde sanctie in een concrete strafzaak.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.