Professionele ontmoeting tbs – SSR

Professionele ontmoeting tbs

De juridische (on)mogelijkheden van de tbs en het belang van medewerking van een verdachte aan gedragsdeskundig onderzoek

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRMPTBS
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

Tijdens de professionele ontmoeting over tbs wordt een aantal aspecten belicht dat betrekking heeft op het nemen van de juridische beslissing een tbs maatregel op te leggen. Tevens wordt de gelegenheid geboden om met vakgenoten in gesprek te gaan over de knelpunten die in de dagelijkse praktijk worden ervaren over dit onderwerp. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de verdachte die weigert mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Welke gedragsdeskundige mogelijkheden zijn er om vast te stellen of een tbs behandeling passend en nodig is in een concrete situatie? Welke juridische mogelijkheden zijn er om een tbs maatregel op te leggen op het moment dat een verdachte medewerking aan een onderzoek weigert? Op deze en andere vragen wordt ingegaan tijdens deze professionele ontmoeting.

Bediscussieer met advocaten, officieren van justitie en rechters een aantal belangrijke thema’s en duik in de wereld van de tbs tijdens deze interessante en actuele professionele ontmoeting.

Doel

Na het op actieve wijze bijwonen van deze professionele ontmoeting heeft u inzicht gekregen in de verschillende facetten die onderdeel uitmaken van de beoordeling of aan een verdachte tbs opgelegd dient te worden, waarbij u in staat bent te reflecteren op uw rol als rechter, officier van justitie of advocaat.

Doelgroep

 • Rechtspraak: raadsheren en rechters (in opleiding)
 • Openbaar Ministerie: advocaten-generaal en officieren van justitie
 • Advocatuur: advocaten

Per doelgroep (OM, Rechtspraak of advocatuur) worden 25 personen toegelaten.

Inhoud

Deze professionele ontmoeting kan geplaatst worden in de context van de actuele discussie over enerzijds de kennelijk maatschappelijk sterk gevoelde wenselijkheid of noodzakelijkheid van het vaker (dan nu gebeurt) opleggen van de tbs maatregel met verpleging, en anderzijds de, vooral in kringen van tbs advocaten, gemanifesteerde opvatting dat de tenuitvoerlegging van de tbs maatregel daartoe eerst ingrijpend zou moeten veranderen.

Deze bijeenkomst heeft allereerst tot doel inzicht te verschaffen in hoe in de huidige praktijk de situatie is met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de tbs maatregel. Daarbij komt expliciet aan de orde wat momenteel juridisch de (on)mogelijkheden zijn een tbs maatregel op te leggen als een gedragsdeskundig advies daartoe ontbreekt.

Tijdens deze professionele ontmoeting komen vervolgens essentiële aspecten van de gevoerde discussie op interactieve wijze aan de orde. De sprekers representeren sleutelfiguren in het proces van opleggen en verlengen van de tbs maatregel en de tenuitvoerlegging daarvan: de rechter, de advocaat, de gedragsdeskundige, de behandelverantwoordelijke en de beleidsmaker. Nadrukkelijk zal aandacht besteed worden aan de relevantie van verschillende inzichten en opvattingen van adviserende gedragsdeskundigen voor de beslissingen die magistraten (moeten) nemen. Grotendeels zullen sprekers hun zienswijze presenteren in een tweespraakconcept dat uitnodigt tot debat. Aan het einde van de dag volgen de groepen deelnemers (rechters, officieren van justitie en advocaten) eigen workshops, waarin onder leiding van een gespreksleider gesproken wordt over de vraag wat hetgeen die dag aan de orde is gekomen betekent voor de eigen beroepsgroep.

Programma Professionele ontmoeting tbs

Bijzonderheden

Per beroepsgroep (OM, Rechtspraak of advocatuur) worden 25 deelnemers toegelaten. Tijdige inschrijving is om deze reden aan te raden.

Docenten

 • mr. Harry Stikkelbroeck

  Voorzitter Adviescollege Verloftoetsingen TBS

 • mr. Yvo van Kuijck

  Raadsheer plaatsvervanger

 • mw. mr. Anja van Holten

  Raadsheer

 • mw. dr. Laura Menenti

  Onderzoeker bij Nationaal rapporteur mensenhandel — Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • mr. Job Knoester

  Advocaat

 • mr. drs. Goof van Gemert

  Divisie directeur Forzo/JJI — Dienst Justitiële Inrichtingen

 • drs. Timon den Boer

  Psychiater

 • mw. mr. Jolien Ang

  Officier van justitie

 • mw. mr. Judith Kwakman

  Strafrechtadvocaat

 • mw. drs. Janneke van 't Riet

  Senior beleidsadviseur — Dienst Justitiële Inrichtingen

 • drs. Harry Beintema

  Directeur behandelzaken & psychiater

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Cursus bewaard
Stuur uw bewaarde cursusssen door

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten