Themadag maatschappelijk effectieve strafrechtspraak – SSR

Themadag maatschappelijk effectieve strafrechtspraak

Rechtspreken met oog voor de maatschappelijke impact

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRMTMBR
 • Niveau: Master
 • Aangeboden door: SSR

De Strafrechtspraak heeft als derde staatsmacht een belangrijke positie in onze maatschappij. Als strafrechter geef je invulling aan deze positie. Hierbij is het van belang je bewust te zijn van de maatschappelijke impact die je beslissing in een strafzaak kan hebben. Tevens beoog je met uitspraken in strafzaken daadwerkelijk recht te doen.

Tijdens deze themadag staan we stil bij de positie van de strafrechter in de huidige maatschappij. Tevens bediscussiëren we met elkaar op welke wijze invulling aan de Strafrechtspraak kan worden gegeven, zodat daadwerkelijk recht wordt gedaan. Laat u inspireren tijdens deze interactieve bijeenkomst.

Doel

Na het volgen van deze leeractiviteit bent u in staat met meer bewustzijn van uw positie als strafrechter binnen de maatschappij de Strafrechtspraak zo in te vullen dat wordt gestreefd naar maatschappelijk effectieve Rechtspraak. Hierbij neemt u de ruimte voor reflectie op uw eigen rol, heeft u oog voor betrokkenen bij het concrete strafproces en bent u zich bewust van de maatschappelijke impact van een uitspraak in een concrete strafzaak.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, strafrechters, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud

Tijdens de ochtend van deze bijeenkomst worden twee presentaties gegeven, waarin wordt gereflecteerd op het ambacht van de strafrechter. Hierbij wordt concreet met de spreker en de deelnemers gesproken over de positie van de strafrechter in de moderne Rechtsstaat. Tijdens het middagdeel wordt een aantal workshops aangeboden, waarbij specifiek wordt ingegaan op een aantal experimenten, dat in het kader van maatschappelijk effectieve Rechtspraak plaatsvindt.

 

Docenten

 • mr. Janneke van Dort

  Senior rechter

 • mr. Erik-Jan Stalenberg

  Rechter

 • mr. Judith Uitermark

  Rechter

 • mr. drs. Lucas Noyon

  Promovendus — Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid

 • prof. mr. Ybo Buruma

  Raadsheer

 • mr. - Boeding-Polée

  Stafmedewerker — Raad voor de Rechtspraak

 • mevrouw Rebecca Leeuwenberg

  Rechtbankmediator

 • mevrouw Christine Poelmans

  Officier van Justitie

 • mr. dr. Veronica Smits

  Rechter plaatsvervanger

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.