Themadag Wet Langdurig Toezicht – SSR

Themadag Wet Langdurig Toezicht

Gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking; toezicht bij delinquenten

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRMTWLT
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

De Wet langdurig toezicht creëert een aantal extra mogelijkheden om het toezicht te vergroten op delinquenten die een groot gevaar voor de maatschappelijke veiligheid vormen. Zo brengt deze wet een nieuwe maatregel (de gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel) in het leven en worden de mogelijkheden vergroot om een delinquent na voorwaardelijke invrijheidsstelling en voorwaardelijke beëindiging tbs te volgen. Laat u bijpraten tijdens deze themadag over de Wet langdurig toezicht en wissel met vakgenoten van gedachten over de effecten die deze wet voor de strafrechtspraktijk heeft.

Doel

Na het op actieve wijze volgen van deze themadag heeft u inzicht gekregen in de Wet langdurig toezicht en is voor u inzichtelijk welke gevolgen deze wet heeft voor uw dagelijkse praktijk als juridisch professional, werkzaam bij de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie.

Doelgroep

Rechtspraak: Raadsheren (in opleiding) en rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.

Openbaar Ministerie: Advocaten-Generaal (in opleiding), Officieren van Justitie (in opleiding), Assistent Officieren van Justitie (in opleiding), beleidsmedewerkers en parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens de ochtend zal de juridische, maatschappelijke en politieke context van de Wet langdurig toezicht worden belicht. Dit zal door middel van inleidingen van deskundigen geschieden, waarna verschillende visies worden bediscussieerd door middel van een paneldiscussie. U bent als deelnemer van harte uitgenodigd aan deze discussie deel te nemen.

Tijdens de middag wordt binnen de eigen beroepsgroep gesproken over de gevolgen van de Wet langdurig toezicht voor de praktijk binnen het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. De dag wordt afgesloten met een plenaire nabespreking, waarna u kunt napraten met vakgenoten tijdens een borrel.

Bekijk het programma

Docenten

 • mw. prof. dr. mr. Pauline Schuyt

  Hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting — Universiteit Leiden

 • mr. Harry Stikkelbroeck

  Voorzitter Adviescollege Verloftoetsingen TBS

 • mr. Leendert Verheij

  Docent

 • mw. mr. Antine van Nederpelt

  lector Strafrecht OM

 • mw. mr. Irene Augusteijn

  Beleidsjurist — Nederlands Instituut voor ForensischePsychiatrie

 • mr. dr. Michiel van der Wolf

  Universitair hoofddocent strafrecht &forensische

 • mw. mr. Margot Suijkerbuijk

  Hoofd beleid — Reclassering Nederland

 • mevrouw élise van Pul Msc

  Beleidsmedewerker — Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • mw. mr. Marina Rink

  Beleidsmedewerker

 • de heer Mario Koers

  Regiosecretaris — Reclassering Nederland

 • de heer Mark Pieffers

  Reclasseringswerker — Reclassering Nederland

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl