Faillissementsfraude – SSR
Cursussen / Civiel recht / Insolventierecht / Strafrecht / Fraude / Faillissementsfraude

Faillissementsfraude

Strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude

In het geval van faillissementsfraude kunnen personen voor grote bedragen worden benadeeld. De constructies die daarbij worden gehanteerd kunnen ondoorzichtig en complex zijn. Vergroot jouw kennis en deskundigheid. De docent zal het enthousiasme voor deze zaken doen aanwakkeren.

Doel

Het vergroten van deskundigheid op het gebied van faillissementsfraude, verbeteren van de samenwerking tussen de curator, de R-C faillissementen, de fiscus en politie en justitie en het vergroten van het enthousiasme om faillissementsfraudezaken aan te pakken.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en leden Openbaar Ministerie die zijn aangesteld als curator of benoemd tot bewindvoerder, parketsecretarissen en juridisch medewerkers die in hun dagelijks werk te maken hebben met faillissementsfraudezaken.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • wat is faillissementsfraude?
  • de strafbepalingen waarin faillissementsfraude strafbaar wordt gesteld
  • taken van de curator en het Openbaar Ministerie bij de bestrijding van fraude
  • de rol/mogelijkheden van de fiscus bij de bestrijding van deze fraude
  • de noodzaak van samenwerking tussen de curator, de R-C faillissementen, de fiscus en politie en justitie
  • gewenste sanctionering, aandacht daarbij voor de benadeelde faillissementsschuldeiser

Casusbehandeling:

  • positionering van faillissementsfraude in het fraudeveld, relevante omgeving, actoren en beleid
  • juridische en praktische aspecten van opsporing en vervolging van faillissementsfraude, mede aan de hand van casusmateriaal, valkuilen en tips
  • de rol van FIOD-ECD in de aanpak en samenwerking op het gebied van opsporing en vervolging

Opzet

De cursus bestaat uit een combinatie van inleidingen, discussie en casuïstiek.

Voorkennis

Ruime ervaring met fraude en economie strafzaken en de toepassing van de Wet economische delicten en andere bijzondere wetgeving strekt tot aanbeveling.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00