Fraude master – SSR
Cursussen / Strafrecht / Fraude / Fraude master

Fraude master

Vergroot uw inzicht door de stof en theorie in samenhang te zien en vanuit verschillende gezichtspunten naar deze complexe situatie te kijken. Het onderwerp verandert jaarlijks zodat het onderwerp altijd actueel is.

Doel

Primair is het doel aan de hand van dit thema (of een bekende strafzaak), met mensen uit allerlei disciplines tot een verkenning van het onderwerp te komen. Deze cursus op masterniveau is alleen bedoeld voor mensen met aantoonbaar ruime ervaring op het betrokken gebied om tot een verdiepende uitwisseling van ideeën en inzichten te kunnen komen.

Doelgroep

Ervaren officieren van justitie, advocaten-generaal, raadsheren en rechters, waaronder ook RC’s, (ervaren) parketsecretarissen en juridisch medewerkers. Bij alle deelnemers wordt uitgegaan van minimaal drie jaar ervaring op het gebied van fraude, economie en/of milieuzaken en een denkvermogen op academisch niveau.

Inhoud

De masterclasses richten zich met name op het nader bestuderen en in kaart brengen van algemene trends op fraude gebied, nieuwe vormen van fraude en ingrijpende nieuwe regelgeving. Daarbij zal ook over de grenzen heen worden gedacht.

Ook zal van tijd tot tijd een grote, spraakmakende strafzaak die is afgerond, nader worden besproken, ervaringen worden uitgewisseld en kunnen eventueel hieruit te trekken lessen worden geformuleerd.

Elk jaar wordt er voor ander actueel onderwerp gekozen. Dit onderwerp wordt ca. 3 maand voorafgaand aan de cursus bekend gemaakt. Het thema voor 2016 is: “Vangen hoge bomen genoeg wind?” Straftoemeting en schikken in fraude- en milieuzaken d.d. 11 november a.s. in Utrecht

Opzet

De cursus bestaat uit een dagdeel. Tijdens de themamiddag zal een inleiding met name bedoeld zijn om discussie en gedachte-uitwisselingen mogelijk te maken. De themamiddag zal afgesloten worden met een borrel.

Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer stof en theorie in samenhang zien en vanuit verschillende gezichtspunten naar complexe situaties kijken (helikopterview). Het verwerven van nieuwe (specialistische kennis) staat niet voorop. Het verdiepen van inzichten wel. Deelnemers dienen alle aspecten van het onderdeel te kunnen beheersen en vanuit diverse rollen te kunnen toepassen.

Het reflecteren op eigen professionele inzichten, vaardigheden, attitude of competenties is een belangrijk middel in het leerproces. Door elkaar te bevragen en het uitwisselen van eigen inzichten en ervaringen met beroepsgenoten (experts) optimaliseert de deelnemer zijn professionele standaarden en competenties.

De deelnemer heeft minimaal 3 jaar praktische ervaring opgedaan in complexe situaties in de betreffende sector en m.b.t. het onderwerp. De verdiepingscursussen over het onderwerp zijn gevolgd.

Afhankelijk van het onderwerp zou het een professionele ontmoeting kunnen worden op academisch niveau, ook met mensen van buiten de Rechterlijke macht.

Voorkennis

Bij alle deelnemers wordt uitgegaan van aantoonbare ervaring op het gebied van fraude en economie van minimaal 3 jaar.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.