Verkeersongevallenanalyse – SSR

Verkeersongevallenanalyse

Forensisch onderzoek door de politie en het NFI bij zware verkeersongevallen

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSANVO
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Bij verkeersdelicten met (zwaar) lichamelijk letsel en/of dodelijke afloop vormen de forensische onderzoeken uitgevoerd door de politie en het NFI een belangrijk onderdeel van het opsporingsproces en uiteindelijk de beantwoording van de schuldvraag. Voor een goede interpretatie en beoordeling van de resultaten van deze onderzoeken is het van belang dat u over voldoende kennis beschikt van de verkeersongevallen analyse.

Doel

Het verkrijgen van kennis en inzicht in de forensische onderzoeken die worden uitgevoerd door de politie en het NFI bij zware verkeersongevallen.

Doelgroep

Officieren van justitie, verkeersofficieren arrondissementsparketten, parketsecretarissen, advocaten-generaal, rechters, raadsheren en juridisch medewerkers.

Inhoud

Na een korte introductie van een ‘rode draad’ casus zal eerst worden ingegaan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van forensisch onderzoek en zal een korte uitleg worden gegeven van het netwerk forensisch onderzoek. Vervolgens zal aandacht worden besteed aan remwegberekeningen en de relatie tussen snelheid en ongevallen (vermijdbaarheid). Tot slot zal aandacht worden besteed aan de bevoegdheden en rol van de officier van justitie met betrekking tot technische onderzoeken, de tenlastelegging en de meest voorkomende verweren.

Opzet

De cursus bestaat uit twee dagdelen (ieder 3 uur). Cursisten dienen ter voorbereiding een casus – inclusief proces-verbaal en technische rapporten – te bestuderen en worden gevraagd een tenlastelegging te schrijven. De uitwerking van de tenlastelegging dienen cursisten van te voren te uploaden op ‘MIJN SSR’ en in print mee te nemen naar de cursus. De casus loopt als rode draad door de cursus en zal langs alle onderdelen worden behandeld.

Docenten

 • ir. Aart Spek

  Deskundige NFI — Nederlands Forensisch Instituut

 • de heer Jan Nieuwelink

  Docent — Politie

 • de heer Ruud Oude Voshaar

  Docent/ontwikkelaar FO Politieacademie — Politie

 • mr. Michiel Rasing

  Officier van Justitie

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.