Themadag Arbeidsongevallen | SSR

Themadag Arbeidsongevallen

De uitdagingen bij de vervolging en berechting bij ernstige arbeidsongevallen

Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSARON
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 31-01-2019

Een ernstig arbeidsongeval met zwaar lichamelijk letsel of dodelijke afloop tot gevolg kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging en een eventuele veroordeling van de verdachte(n). Bij dit soort zaken zijn naast de betreffende werknemer(s) doorgaans meerdere partijen betrokken zoals nabestaanden, de werkgever, een mogelijke opdrachtgever en/of een fabrikant van het materiaal waarmee gewerkt werd. Dit, maar ook de vaak complexe materie, maakt dat iedere stap in het strafrechtelijk proces een ingewikkelde is.

Tijdens de themadag worden de belangrijkste aspecten met betrekking tot deze zaken vanuit verschillende kanten belicht door sprekers die werkzaam zijn binnen de Rechtspraak, het OM, de advocatuur en de Inspectie SZW.

Doel

Het algemene doel van deze bijeenkomst is het bieden van handvatten aan de deelnemers voor een goede afdoening van zaken waarin sprake is van een ernstig arbeidsongeval.

Doelgroep

Deze themadag staat open voor rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten-generaals, juridisch medewerkers en parketsecretarissen.

Inhoud

In het ochtenddeel worden plenair de volgende onderwerpen behandeld:

 • vervolging strategieën OM
 • verweren en straftoemeting
 • positie van de benadeelde partij

 

In het middagdeel worden workshops aangeboden over de volgende onderwerpen:

 • strafbaarheid rechtspersonen
 • civielrechtelijke aspecten van de vordering benadeelde partij
 • toezicht en handhaving door de Inspectie SZW
 • media-aspecten

 

 

Docenten

 • mw. ir. Sandra Jaspers

  Onderzoeksleider Inspectie SZW

 • mr. Bert de Hek

  Senior raadsheer

 • mr. Maarten van Wel

  Rechter en voorzitter Kennisgroep Fraude & Milieu

 • de heer Ton van den Brandt

  Hoofd Voorlichting & Communicatie

 • mw. mr. dr. Ingeborg Koopmans

  Officier van Justitie — Functioneel Parket (locatie 's-Hertogenbosch)

 • mr. Coen de Koning

  Advocaat — Slot Letselschade

 • mevrouw Karien Van der Loo

  Gastspreker — Nabestaande

 • de heer Patrick Van de Sande

  Gastspreker — Nabestaande

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 90,00 voor leden OM: € 200,00

Locatie

Jaarbeurs Utrecht - Beatrixgebouw

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Plan uw route

Docenten

de heer Ton van den Brandt, mr. Coen de Koning, mw. mr. Sylvia Kubicz, mr. Maarten van Wel, mr. Bert de Hek, mw. ir. Sandra Jaspers, mw. mr. dr. Ingeborg Koopmans, de heer Patrick Van de Sande en mevrouw Karien Van der Loo

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten