Forensische expertise, brand en brandversnellers – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Forensische expertise, brand en brandversnellers

Forensische expertise, brand en brandversnellers

Heeft u in uw werk te maken met forensisch onderzoeken en rapportages op het gebied van brand en brandversnellende middelen, dan is deze cursus een must!

Brandonderzoek kan erg complex zijn. Deze leeractiviteit is daarom bijzonder geschikt voor de juridische professional die in zijn of haar werk te maken krijgt met forensische onderzoeken en (uitgebreide) rapportages op het gebied van brand(schade), brandverloop en brandversnellende middelen. Door middel van de cursus brand –en brandversnellers bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van forensische brandonderzoeken en kunt u forensische rapporten duiden en optimaal benutten in de rechtszaal. Ook kent u de valkuilen bij de interpretatie van het brandbeeld en van laboratoriumresultaten. Verder is nieuw: de toepassing van statistiek bij meerdere verdachte branden.

Doel

De bijeenkomst ‘Brand en brandversnellers’ is bedoeld om juristen inzicht te geven in de uitvoering van een brandonderzoek. Wanneer u de cursusleeractiviteit afgerond:

  • heeft u meer inhoudelijke kennis van en inzicht in het chemisch en technisch brandonderzoek en;
  • bent u beter in staat NFI-rapportages van een chemisch en technisch brandonderzoek te interpreteren en in een rechtszaak toe te passen;
  • heeft u inzicht in hoe omgevingsfactoren de gevaarzetting van gebruikte middelen en methoden beïnvloeden;
  • kent u de voor- en nadelen van het gebruik van een speurhond brandversnellende middelen in brandonderzoek ten opzichte van een elektronische sniffer;
  • begrijpt u hoe onderzocht kan worden of meerdere branden samenhang kunnen hebben of dat toeval vermoedelijk een rol speelt.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, strafjurist en juridisch medewerkers die in hun dagelijkse praktijk te maken krijgen of hebben met forensisch bewijs of hiervoor een bijzondere interesse hebben.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, (adjunct-)officier van justitie, parketsecretaris en juridisch beleidsmedewerkers.

Inhoud

Forensisch brandonderzoek richt zich op het achterhalen van de oorzaak van een brand. Het technisch brandonderzoek omvat het interpreteren van het totale brandbeeld en brandverloop, om vast te stellen waar de brand is ontstaan. Het chemisch brandonderzoek speelt een belangrijke rol in de bewijsvoering voor brandstichting. Veiliggestelde brandresten worden op het NFI onderzocht op de aanwezigheid van een ontbrandbare vloeistof, die mogelijk als brandversnellend middel een rol kan hebben gespeeld bij het ontstaan of bevorderen van de brand. Brandonderzoek kan erg complex zijn. De interpretatie van zowel brandbeelden als van chemische onderzoeksresultaten vereist bijzondere expertise.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een bijeenkomst van twee dagdelen. Tijdens de bijeenkomst worden inleidingen met ruimte voor discussie afgewisseld met de behandeling van casuïstiek en een rondleiding in de laboratoria. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief deelnemen.

Voorkennis

Aanbevolen wordt om voorafgaand aan deze cursus Forensische expertise, basis te volgen.

Bijzonderheden

De bijeenkomst wordt gegeven bij het NFI in Den Haag. Om toegang te verkrijgen tot het NFI is legitimatie verplicht. Bij het ontbreken van legitimatie kan de toegang tot het NFI geweigerd worden.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00