Fraude actualiteiten – SSR

Fraude actualiteiten

Houd uw kennis van het Bijzonder strafrecht en de Wet op de economische delicten (WED) up-to-date!

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: SRRSCSFR
  • Actualiteit

Dit jaar gaat de actualiateiten over het Bijzonder strafrecht; de Wet op de economische delicten. Houd uw kennis van de WED up-to-date! Aan de hand van de meest recente jurisprudentie wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van de wet op de economische delicten. Zowel fraude als milieu komt aan de orde omdat er nu eenmaal geen waterdicht schot is tussen de beide gebieden. De onderwerpen van de actualiteitendag worden bepaald door de jurisprudentie en door de deelnemers aangeleverde verdiepende onderwerpen. Na een bespreking op deze dag door (meerdere) experts bent u weer helemaal bij!

 

Doel

Na afloop heeft u kennis en inzicht verkregen van de nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het Bijzonder strafrecht; de WED. U bent in staat de toonaangevende arresten op juridisch juiste wijze te interpreteren en te gebruiken bij uw dagelijkse werkzaamheden.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding), adjunct-officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens de cursus wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet op economische delicten. Daarbij zal het met name gaan om recente rechtspraak en wetgeving die voor de dagelijkse rechtspraktijk van belang is. Tevens zullen enkele onderwerpen worden verdiept. Deze worden bepaald a.d.h.v. de ingestuurde antwoorden.

Opzet

De cursus bestaat uit een of twee dagdelen. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussie en een veelheid aan praktijkvoorbeelden.

Voorkennis

Voor deze actualiteitendag is geen specifieke voorkennis vereist. Er wordt geen voorbereiding van u verwacht.

Bijzonderheden

De antwoorden op de volgende vragen bepalen mede de inhoud (en duur) van deze actualiteitendag.
Welke onderwerpen op het gebied van de WED zijn/blijven lastig voor u? Waar loopt u in de praktijk tegenaan? Welke ontwikkelingen zijn er? Zijn er nog spraakmakende uitspraken waar lering uit getrokken kan worden? Enz.

Op basis van de ingezonden verzoeken maken wij een actualiteiten cursus op maat van 1 of 2 dagdelen!

U kunt deze input sturen naar c.verbeek@ssr.nl.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door