Actualiteitendag Forensische Chemie – SSR

Actualiteitendag Forensische Chemie

Geen DNA, en wat nu? 1001 chemische mogelijkheden!

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSFCHM
 • Actualiteit

DNA biedt veel mogelijkheden en speelt steeds vaker een rol in strafzaken. Maar wat als er geen DNA-sporen voor handen zijn? Deze vraag staat centraal bij de actualiteitendag Forensische Chemie. U verkrijgt inzicht en kennis over de 1001 chemische mogelijkheden die u behalve het DNA onderzoek in rechtszaken kunt benutten.

Doel

Na het volgen van deze dag bent u bekend met de (on)mogelijkheden van diverse toepassingen van forensische chemie en de meest recente ontwikkelingen. De verkregen inzichten geven u in uw dagelijks werk handvatten om de betreffende rapportages op juridisch juiste wijze te interpreteren.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer, rechter, strafjurist, forensische medewerkers en juridisch medewerkers die meer willen weten over de rol die forensische chemie kan spelen in de opsporing, vervolging en berechting.
Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie en de parketsecretaris/beoordelaar die meer willen weten over de rol die forensische chemie kan spelen in de opsporing, vervolging en berechting.

Inhoud

De chemische sector in Nederland is zeer hoog ontwikkeld. Niet voor niets heeft de Nederlandse regering chemie als een van de topsectoren aangewezen. Ook de forensische chemie, zoals die op het NFI ontwikkeld en toegepast wordt, is van een hoog niveau. Doordat het NFI in Nederland voorop loopt met de ontwikkeling en toepassing van forensische chemie kunt u als rechter, officier van justitie, parketsecretaris of juridisch medewerker tijdens de actualiteitendag een antwoord krijgen op vragen zoals:

 • In een zaak is er geen DNA match. Ook andere veel gebruikte technieken bieden geen soelaas. Welke andere keuzes heb ik dan nog?
 • Welke rol kan forensische chemie spelen in het helpen oplossen van bijvoorbeeld een eerwraakzaak, een inbraak, skimming of een plofkraak?
 • Hoe moet ik de NFI-rapportages in dergelijke zaken interpreteren?

Opzet

Tijdens deze dag, passeren onder andere de revue:
• van Eerwraak tot Moord, Chemische Oplossingen
• van Skimming tot Identificatie van Onbekenden, Chemische Verbindingen
• van Overval tot Doodslag, Chemische Elementen
• van Plofkraak tot Aanslag, Chemische Ontledingen
Aanvullend op de casusbesprekingen worden er demonstraties en rondleidingen verzorgd.

Voorkennis

Er is voor het succesvol volgen van deze bijeenkomst geen specifieke voorkennis vereist. Enige ervaring met de inzet van forensische technieken en forensische rapportages is aanbevelenswaardig.

Bijzonderheden

De bijeenkomst wordt volledig verzorgd door docenten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Om toegang te verkrijgen tot het NFI is legitimatie verplicht. Bij het ontbreken van legitimatie kan de toegang tot het NFI geweigerd worden.

Docenten

 • dr. Marcel de Puit

  Deskundige NFI — Nederlands Forensisch Instituut

 • dr. Michiel Grutters

  Deskundige NFI — Nederlands Forensisch Instituut

 • dr. Gerard van der Peijl

  Deskundige NFI — Nederlands Forensisch Instituut

 • mr. Eric Kok

  Deskundige NFI — Nederlands Forensisch Instituut

 • ing. Wim Wiarda

  Deskundige NFI — Nederlands Forensisch Instituut

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.