Fiscale fraude – SSR
Cursussen / Strafrecht / Fraude / Fiscale fraude

Fiscale fraude

De meest relevante begrippen op het gebied van fraude binnen het fiscale strafrecht

Deze cursus maakt je, mede aan de hand van jurisprudentie, bekend met de meest relevante begrippen op het gebied van fiscale fraude. Ook verkrijg je inzicht in de wettelijke systematiek waarbij kort aandacht wordt besteed aan bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Doel

Het verdiepen van de kennis m.b.t. fiscale fraude en de relevante wettelijke bepalingen en jurisprudentie. Je bent daardoor beter in staat zaken op het gebied van fiscale fraude aan te pakken.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en Openbaar Ministerie, juridisch medewerkers en parketsecretarissen die in hun dagelijks werk te maken hebben met fiscale fraudezaken.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld: wijzen van handhaving; uitleg van begrippen; de jurisprudentie; en andere relevante aspecten van deze vorm van fraude.
De cursus begint met een kort gedeelte over bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, vervolgens worden het begrippenkader en jurisprudentie behandeld.

Opzet

De cursus bestaat uit twee losse online dagdelen. In de cursus worden inleidingen afgewisseld met praktijkcasussen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige kennis hebben van fiscaal- en/of douanerecht, omdat in de cursus niet zal worden ingegaan op de fiscale uitleg.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 310,00 voor leden OM: € 200,00