Riskmanagement, audit, compliance en integriteit – SSR

Riskmanagement, audit, compliance en integriteit

De werking van financiële ondernemingen

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,6
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSFSEC
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

De financiële sector ligt geregeld onder vuur over hun eigen risicobeheersing en compliance. Handhaving van regels en toezicht wordt steeds belangrijker. Krijg inzicht in de wijze waarop financiële ondernemingen invulling geven aan risk management, internal audit, en compliance, en integriteitsvraagstukken in algemene zin alsmede hoe deze onderwerpen van belang kunnen zijn in een opsporingsonderzoek en bij sanctionering van financiële ondernemingen en hun medewerkers.

Doel

Het verschaffen van kennis over de werking van financiële ondernemingen, het vergroten van inzicht in de integriteitsrisico’s waar financiële ondernemingen in de praktijk mee geconfronteerd kunnen worden, de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend door de AFM en DNB en de verschillende vormen van handhaving in het financiële toezichtrecht.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en juridisch medewerkers van zowel de straf-, civiele- als de bestuurskamers, die bij het voorbereiden van straf-, civiele- en bestuurszaken worden geconfronteerd met het bankwezen, het nationale en internationale betalingsverkeer, het verzekerings- en pensioenbedrijf en het effectenbedrijf. De cursus is ook opengesteld voor leden van het Openbaar Ministerie en ervaren parketsecretarissen die ook enige relevante ervaring op het gebied van fraude en economische criminaliteit hebben en voor de medewerkers bestuurssector van de rechtbank Rotterdam, omdat zij immers bij uitsluiting bevoegd om bestuursrechtelijke zaken te behandelen die volgen uit de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Inhoud

De financiële sector is de meest gereguleerde sector binnen het bedrijfsleven, ingegeven door het grote belang van efficiënte, integere en betrouwbare financiële ondernemingen voor de rest van de economie en de maatschappij in algemene zin. De laatste crises hebben aangetoond hoe groot de invloed kan zijn van problemen in de financiële sector.

Deze cursus gaat met name in op de werking van financiële ondernemingen (banken, verzekeraars, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, etc.). Onderwerpen die aan bod komen zijn: wat is risicomanagement en hoe werkt het; wat is de internal audit en wat zijn de taken van de internal audit binnen een financiële onderneming; wat is de integere en beheerste bedrijfsvoering (IA/OC) en hoe werkt het; wat is de compliancefunctie, wat zijn de taken daarvan binnen een financiële onderneming en afgezet tegen de taken van de afdeling Juridische Zaken. Daarnaast komt de handhaving in het financiële toezichtrecht aan de orde en marktmisbruik.

Opzet

De cursus bestaat uit een dag van twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussies en praktijkvoorbeelden.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige relevante ervaring op het gebied van fraude en economische criminaliteit hebben.
Verder wordt uitdrukkelijk van de cursist verwacht dat de cursist de inhoud van het zelfstudiepakket voorafgaand aan de cursus grondig heeft bestudeerd.

Docenten

 • de heer Ron van Loon

  Zelfstand adviseur risicomanagement en trainer

 • mr. drs. Joost Tonino

  Advocaat en voormalig OvJ (financiële fraude)

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.