Gevaar, opzet, roekeloosheid en schuld in het verkeer – SSR

Gevaar, opzet, roekeloosheid en schuld in het verkeer

Complexe rechtsvragen ten aanzien van ernstige aanrijdingen

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSGSOW
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 01-10-2021

Deze cursus staat in het teken van (zeer) gevaarlijk gedrag op de weg. De cursus staat in de eerste plaats stil bij gevaarlijk rijgedrag dat heeft geleid tot dood of ernstig letsel. In dat verband wordt aandacht besteed aan ‘gewone’ schuld (art. 6 jo. 175 lid 1 WVW), roekeloosheid (art. 6 jo. 175 lid 2 WVW) en opzet (art. 287 en 302 Sr). Daarnaast wordt aandacht besteed aan gevaarlijk rijgedrag dat zonder ernstige gevolgen is gebleven. Ingegaan wordt op gevaarlijk rijgedrag (art. 5 WVW), zeer gevaarlijk rijgedrag (art. 5a WVW) en poging tot doodslag (art. 45 jo. 287 Sr). In deze cursus krijgen deze begrippen aan de hand van jurisprudentie en praktijksituaties voor u inhoud.

Doel

 • Het verdiepen van kennis met betrekking tot schuld, roekeloosheid, opzet en gevaar.
 • Het in complexe verkeerszaken kunnen toepassen van deze kennis.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, arrondissementsofficieren van justitie, advocaten-generaal, parketsecretarissen en gerechtssecretarissen.

Inhoud

De Wegenverkeerswet is recent ingrijpend gewijzigd. De wetgever heeft ervoor gekozen het begrip roekeloosheid van een gedetailleerde definitie te voorzien (art. 175 lid 2 jo. 5a WVW). In deze cursus wordt de vraag ontgonnen hoe deze definitie van roekeloosheid zich verhoudt tot de strenge lijn van de Hoge Raad onder het oude recht. Daarnaast heeft de wetgever een nieuw gevaarzettingsdelict in het leven geroepen (art. 5a WVW). In de cursus wordt de interpretatie van dit ernstige misdrijf onder de loep genomen. In de cursus is een belangrijke plaats ingeruimd voor de interpretatie van schuld in de zin van art. 6 WVW. Het is daarbij de vraag waar de grens tussen de schuld in art. 6 WVW en het veroorzaken van gevaar in art. 5 WVW moet worden getrokken. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de vraag wanneer ernstig verkeersgedrag aanleiding kan vormen voor een vervolging wegens (poging tot) doodslag en zware mishandeling. In de cursus worden afgrenzingskwesties ten aanzien van de bovengenoemde thema’s ontgonnen aan de hand van afgesloten dossiers.

Opzet

De cursus beslaat vier dagdelen. De cursus bestaat uit inleidingen, discussie en casuïstiek. Oorspronkelijke dossiers van gecompliceerde verkeerszaken worden intensief besproken. De thema’s gevaar, schuld, roekeloosheid en opzet worden aan een praktijkstudie onderworpen. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij voorafgaand aan de cursus de studiematerialen en casuïstiek bestudeert.

Docenten

 • mr. dr. drs. Alwin van Dijk

  Universitair hoofddocent RUG

 • mr. dr. drs. Rick Robroek

  Universitair docent en raadadviseur bij het OM

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 385,00 voor leden OM: € 200,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.