Gevaar, opzet, roekeloosheid en schuld in het verkeer – SSR

Gevaar, opzet, roekeloosheid en schuld in het verkeer

Complexe rechtsvragen ten aanzien van ernstige aanrijdingen

 • 4
  dagdelen
 • 12
  PE-punten
 • 8,2
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSGSOW
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 10-03-2020

Bij ernstige strafbare feiten in het verkeer vormen schuld en roekeloosheid (art. 6 jo. 175 WVW), gevaar (art. 5 WVW) alsook opzet (o.a. art. 287 Sr) kernbegrippen. Bij de beoordeling van ernstige verkeersongevallen komt het aan op de definitie van en het onderscheid tussen deze complexe begrippen. In deze cursus krijgen deze begrippen aan de hand van jurisprudentie en praktijksituaties voor u inhoud.

Doel

 • Het verdiepen van kennis met betrekking tot schuld, roekeloosheid, opzet en gevaar.
 • Het in complexe verkeerszaken kunnen toepassen van deze kennis.

Doelgroep

Rechters, raadsheren, arrondissementsofficieren van justitie, advocaten-generaal, parketsecretarissen en gerechtssecretarissen.

Inhoud

Met betrekking tot schuld, roekeloosheid en opzet in het verkeer zijn de laatste jaren een aantal belangrijke arresten gewezen. Zowel in de rechtspraktijk als in de vakliteratuur wordt verschillend gedacht over de betekenis van deze arresten. In deze cursus wordt zowel aandacht besteed aan de bovenkant als aan de onderkant van de verkeersaansprakelijkheid. Ten aanzien van de bovenkant staan (poging tot) doodslag en zware mishandeling, alsmede de roekeloosheid centraal. Ten aanzien van de onderkant staat de afgrenzing tussen de schuld in art. 6 WVW en het veroorzaken van gevaar in art. 5 WVW centraal. In de cursus worden afgrenzingskwesties ontgonnen aan de hand van afgesloten dossiers.

Opzet

De cursus beslaat vier dagdelen. De cursus bestaat uit inleidingen, discussie en casuïstiek. Oorspronkelijke dossiers van gecompliceerde verkeerszaken worden intensief besproken. De boven- en onderzijde van schuld alsmede de onderzijde van opzet wordt aan een praktijkstudie onderworpen. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij voorafgaand aan de cursus de studiematerialen en casuïstiek bestudeert.

Docenten

 • mr. dr. drs. Alwin van Dijk

  Universitair hoofddocent RUG

 • mr. dr. drs. Rick Robroek

  Universitair docent en raadadviseur bij het OM

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 380,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.