Juridische context getuigenverhoor in strafzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Getuigen / Juridische context getuigenverhoor in strafzaken

Juridische context getuigenverhoor in strafzaken

Hoe is het om getuige te zijn en hoe ga ik effectief met getuigen om?

Weet ik wat ik moet doen als een geheimhouder zich beroept op zijn verschoningsrecht en ik twijfel of dat wel terecht is? Moet ik wel zo veel getuigen laten oproepen en waar laat ik mij dan door leiden? Hoe voelt het om getuige te zijn en wat betekent dat voor mij? Bespreek dit soort vragen op een interactieve wijze met docenten en beroepsgenoten tijdens deze cursus.

Doel

Het horen van getuigen dient bij te dragen aan de waarheidsvinding. Vaak denken we hierbij vanuit het strafrechtelijke kader. Echter, veel aspecten rondom het horen van getuigen zijn niet zozeer juridisch en vragen om een bredere logische en empirisch-gerichte blik. Deze module heeft tot doel jou kennis en inzicht te verschaffen in de juridische regelgeving inzake getuigen voor en tijdens de zitting en je tegelijkertijd bewust te maken van de niet-juridische-formele aspecten die aan de orde zijn bij het getuigenverhoor, zodat je vanuit een breed perspectief kunt beslissen welke getuigen te horen en zodat je de resultaten kunt beoordelen en voor wat betreft het Openbaar Ministerie sturing kunt geven aan een opsporingsonderzoek.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren (in opleiding), rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers met ruime ervaring in hun vakgebied.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding), en parketsecretarissen met ruime ervaring in hun vakgebied.

Inhoud

De cursus bestaat uit één dag: twee aaneengesloten dagdelen. Deze module is zeer interactief. Van jou wordt een flinke bijdrage in de discussies verwacht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Welke getuigen op te roepen en waarom?
  • Wat verwacht je te horen van deze getuigen?
  • Hoe wordt dit bezien vanuit de verschillende perspectieven (OM, ZM, advocatuur)?
  • Hoe ga je om met verschoningsrecht en verschoningsgerechtigde getuigen?
  • Het ga je om met bijzondere getuigen: de getuige die ook verdachte is, de getuige-deskundige, de kwetsbare getuige?
  • Verdedigingsbelang, noodzakelijkheidscriterium, ambtshalve te horen getuigen: wat betekent het ook al weer en hoe werkt het in de praktijk?
  • In welke context zit een getuige en wat gebeurt er bij die getuige? Hoe beïnvloedt dit de zaak?

Voorkennis

Er wordt van je verwacht dat je bekend bent met de getuigenprocedure. Heb je deze kennis (nog) niet of wil je deze kennis opfrissen? Maak dan gebruik van de gratis e-learning module Getuigenprocedure, zie Getuigenprocedure, e-learning – SSR

Bijzonderheden

Deze cursus is de eerste module uit de leerlijn getuigenverhoor.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 205,00 voor leden OM: € 200,00