Getuigenverklaringen in strafzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Getuigen / Getuigenverklaringen in strafzaken

Getuigenverklaringen in strafzaken

Zorg dat je voldoende inzicht heeft in verhoormethoden, confrontaties en de totstandkoming van getuigenverklaringen

De betrouwbaarheid en bewijswaarde van getuigenverklaringen vormen onderwerp van een voortdurend debat, ook in de rechtszaal. Zorg dat je voldoende inzicht hebt van verhoormethoden, confrontaties en de totstandkoming van getuigenverklaringen bij de politie om een getuigenverklaring op waarde te kunnen schatten.

Doel

Het bieden van meer kennis van en inzicht op gebied van verhoormethoden, tactische gebruikswaarde en betrouwbaarheid van getuigenverklaringen met betrekking tot het verhoor van getuigen in strafzaken, teneinde de relatieve en absolute bewijswaarde van verklaringen te kunnen beoordelen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren (in opleiding), rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers allen met enige ervaring in hun vakgebied.

OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen allen met enige ervaring in hun vakgebied.

Inhoud

De cursus bestaat uit één dag: twee aaneengesloten dagdelen. Tijdens de cursus worden inleidingen met ruimte voor discussie afgewisseld met de behandeling van casuïstiek. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij actief aan de cursus deelnemen. Tijdens de cursus komen aan bod:

  • proces van getuigenverhoor
  • verhoormethoden
  • tactische gebruikswaarde van getuigenverklaringen
  • betrouwbaarheid van getuigenverklaringen
  • vastlegging van getuigenverhoor
  • confrontatie

Voorkennis

Er wordt van je verwacht dat je bekend bent met de getuigenprocedure. Heb je deze kennis (nog) niet of wil je deze kennis opfrissen? Maak dan gebruik van de gratis e-learning module Getuigenprocedure, zie Getuigenprocedure, e-learning – SSR

Daarnaast wordt enige praktijkervaring van je verwacht en is het volgen van module 1, juridische context getuigenverhoor in strafzaken aan te bevelen voorafgaand aan deze cursus.

Bijzonderheden

Tijdens de ééndaagse cursus wordt niet getraind in het zelf horen van getuigen. Deze cursus maakt deel uit van de leerlijn getuigenverhoor. Deze cursus is de tweede module uit de leerlijn getuigenverhoor.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 250,00 voor leden OM: € 200,00