Training horen van getuigen – SSR
Cursussen / Strafrecht / Getuigen / Training horen van getuigen

Training horen van getuigen

Leer contact maken met een getuige voor een effectief gesprek

Hoe maak ik contact met een getuige en zorg ik voor een effectief gesprek, waarin ik zinnige informatie ophaal? Hoe luister ik open naar wat de getuige verklaart zonder vooraf ingekaderd te zijn door de informatie in het dossier? En hoe houd ik rekening met rechtspsychologische aspecten tijdens het verhoor (wat kan de getuige weten, hebben waargenomen, zich echt herinneren)?

Voor velen is het getuigenverhoor een complexe exercitie, zeker als dit plaats vindt in de dynamiek van de zittingzaal of bij de RC waarin de verschillende partijen elk hun eigen procesrol spelen. Voor alle procespartijen vraagt het een omschakeling van de papieren realiteit van het dossier naar de fysieke confrontatie met een getuige met bijbehorende interacties en vaak emotionele dynamiek. Tijdens deze cursus worden al deze vragen en onderwerpen behandeld.

Doel

Deze cursus heeft als doel dat je een getuige zo effectief mogelijk kan horen.

Doelgroep

OM: Officier van Justitie (in opleiding) en advocaten-generaal allen met enige ervaring in hun vakgebied.
Rechtspraak: Rechters (in opleiding), raadsheer (in opleiding), rechter-commissarissen allen met enige ervaring in hun vakgebied.

Inhoud

De cursus bestaat uit één dag: twee aaneengesloten dagdelen. In deze training wordt de cursist uitgenodigd om aan de hand van een realistische casus te oefenen met een acteur om zich bewust te worden van zijn eigen aanpak van het getuigenverhoor en te onderzoeken hoe deze aanpak aangepast kan worden om tot een effectiever getuigenverhoor te komen.

Je wordt gevraagd je van te voren gedegen voor te bereiden door een verhoorplan op te stellen bij een aangeleverde casus. Op de dag zelf neem je actief deel aan de verschillende rollenspellen. De groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers, waardoor een ieder aan bod komt en er veel ruimte is voor individuele feedback.

Voorkennis

Er wordt van je verwacht dat je bekend bent met de getuigenprocedure. Heb je deze kennis (nog) niet of wil je deze kennis opfrissen? Maak dan gebruik van de gratis e-learning module Getuigenprocedure, zie Getuigenprocedure, e-learning – SSR

Daarnaast wordt enige praktijkervaring van je verwacht en is het volgen van module 1, juridische context getuigenverhoor in strafzaken, en module 2, Getuigenverklaringen in strafzaken en module 3: Waarderen van getuigenverklaringen in strafzaken, aan te bevelen voorafgaand aan deze cursus.

Bijzonderheden

Deze module is de vierde module in de leerlijn getuigenverhoor. De voorafgaande modules zijn Getuigenverhoor in juridische context (aandacht voor onder andere verschoningsrecht, verdedigingsbelang en noodzakelijkheidscriterium en de verhouding tussen de juridische context en de rechtspsychologische aspecten in het proces van waarheidsvinding); Getuigenverklaring in strafzaken (praktische ingang tot de rechtspsychologische aspecten in het beoordelen van getuigenverklaringen, inzicht in de wijze waarop de politie met getuigen omgaat) en Waarderen van getuigenverklaringen (het accent ligt op het beoordelen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen in het strafvorderlijke en rechtspsychologische licht, hoe bruikbaar zijn getuigenverklaringen in het proces van waarheidsvinding).

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 910,00 voor leden OM: € 200,00