Jeugdbeschermingsmaatregelen voor de strafsector en OM – SSR

Jeugdbeschermingsmaatregelen voor de strafsector en OM

Kinderbeschermingsmaatregelen, ketenpartners en grensproblematiek van het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht

 • 2
  dagdelen
 • 6
  PE-punten
 • 7,9
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: SRRSJBMR
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: ma. 16-12-2019

Wat weet u als jeugdstrafrechter, juridisch medewerker, parketsecretaris of officier van justitie van de kinderbeschermingsmaatregelen? In deze leeractiviteit wordt aan de hand van de praktijk aandacht besteed aan kinderbeschermingsmaatregelen, de ketenpartners en de grensproblematiek van het civiele jeugdrecht en het (jeugd-)strafrecht.

Doel

Door deze leeractiviteit op actieve wijze te doorlopen, vergroot u uw kennis over het civiele jeugdrecht in het algemeen en de kinderbeschermingsmaatregelen in het bijzonder, waardoor u zich beter bewust wordt van de problematiek die zich voor kan doen op het snijvlak van het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor jeugd(straf)rechters, juridisch medewerkers, parketsecretarissen of officieren van justitie.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod: overzicht civiel jeugdrecht, recente ontwikkelingen op het gebied van het civiele jeugdrecht, de kinderbeschermingsmaatregelen; ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, gesloten plaatsing in een jeugdinstelling, wie spelen een rol in het civiele jeugdrecht en welke rol vervullen zij (onder andere: ouders, pleegouders, stiefouders, veilig thuis, gezinsvoogd, de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie)? en de problematiek die zich voor kan doen op het grensvlak van het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit een deel zelfstudie via MIJN SSR en een dag contactonderwijs. Tijdens het contactonderwijs wordt theorie besproken aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden.

Voorkennis

Voor de relevantie van het volgen van deze leeractiviteit is het van belang dat u daadwerkelijk jeugdstrafrechtelijke zaken behandelt of op korte termijn gaat behandelen.

Docenten

 • mw. mr. dr. Coby de Graaf

  Hoofddocent en onderzoeker familie- en jeugdrecht

 • mw. mr. Carin Strop

  Rechter-commissaris

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 145,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl