Terrorisme en terrorismebestrijding, basis – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Terrorisme / Terrorisme en terrorismebestrijding, basis

Terrorisme en terrorismebestrijding, basis

Maak kennis met het juridische kader waarbinnen de terrorismebestrijding plaatsvindt

Terrorisme is dagelijks in het nieuws. Maar wat is terrorisme eigenlijk? Hoe onderscheidt het zich van andere vormen van activisme? Wie houden zich allemaal met de bestrijding van terrorisme bezig? Maak kennis met het juridische kader waarbinnen de terrorismebestrijding plaatsvindt. Door het volgen van deze cursus bent u beter in staat om zaken op het gebied van terrorismebestrijding aan te pakken en te beoordelen.

Doel

Het verkrijgen van inzicht in het fenomeen terrorisme, de organisatie van de terrorismebestrijding en het juridisch kader van terrorismebestrijding. De cursist is hierdoor beter voorbereid en in staat zaken op het gebied van terrorismebestrijding aan te pakken en/of te beoordelen.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheren, rechters (in opleiding), stafjuristen en juridisch medewerkers.
OM: advocaten-generaal, officieren van justitie (in opleiding) en parketsecretarissen.

Inhoud

De cursus bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. Naast inleidingen bestaat ruimte voor het stellen van vragen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • wat is terrorisme en oorzaken van terrorisme
  • onderscheid tussen terrorisme en activisme, radicalisering, verschijningsvormen (alle zaken die betrekking hebben op de ondermijning van de democratische rechtsorde)
  • terrorisme in Nederland en Jihadistisch terrorisme in Nederland
  • contraterrorisme (wie houden zich met terrorismebestrijding bezig (rollen A.I.V.D., NCTV, politie en Openbaar Ministerie)
  • overleggen en beslisstructuren
  • juridisch kader terrorismebestrijding

In deze cursus wordt door de docenten vanuit hun verschillende functies een algemeen beeld over het onderwerp gegeven. De betrokken docenten zijn werkzaam binnen de rechterlijke organisatie, bij de Politieacademie en bij de Universiteit Leiden.

Voorkennis

Relevante werkervaring en/of basiskennis is niet vereist.

Bijzonderheden

De cursus Terrorisme en terrorismebestrijding, basis maakt onderdeel uit van het Leertraject Terrorismebestrijding. Deze cursus dient voorafgaand aan de cursus Terrorismebestrijding, verdieping te worden gevolgd. De cursus is met name gericht op het opsporingsonderzoek.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 190,00 voor leden OM: € 200,00