Straftoemeting in fraudezaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Forensisch / Fraude / Getuigen / Milieu / Straftoemeting in fraudezaken

Straftoemeting in fraudezaken

Straftoemeting bij witteboordencriminaliteit

Vangen hoge bomen genoeg wind? De straftoemeting in financieel economische fraudezaken waarbij leidinggevenden, hooggeplaatste executives en professionals worden veroordeeld, is volop in ontwikkeling. Illustratief hiervoor zijn bijvoorbeeld de recente veroordelingen in hoger beroep van Jos van Rey en oud-Rochdale directeur Huub Möllenkamp, waar verschillende hoven hele andere uitgangspunten hanteren. Het debat hierover wordt ook in de media gevoerd. De vraag naar een adequate bestraffing van witteboordencriminaliteit is dan ook zeer actueel. Volop ingrediënten voor gedachtewisseling en een boeiende discussie aan de hand van concrete voorbeelden.

Doel

Discussie en verdieping van straftoemeting in financieel economische fraudezaken.

Doelgroep

Ervaren officieren van justitie, advocaten-generaal, raadsheren en rechters, waaronder ook RC’s, (ervaren) parketsecretarissen en juridisch medewerkers. Bij alle deelnemers wordt uitgegaan van minimaal drie jaar ervaring op het gebied van financieel economische fraudezaken en een denkvermogen op academisch niveau.

Inhoud

Aan de orde komen:

  • Hoe gaan we in deze, en andere, gevallen om met het LOVS oriëntatiepunt Fraude?
  • Welke factoren worden betrokken als verzwarende dan wel verlichtende omstandigheden bij de strafoplegging?
  • In hoeverre spelen media-aandacht en verlies van positie en aanzien een rol?

Volop ingrediënten voor een boeiende discussie aan de hand van concrete voorbeelden.

Voorkennis

Bij alle deelnemers wordt uitgegaan van minimaal drie jaar ervaring op het gebied van financieel economische fraudezaken en een denkvermogen op academisch niveau.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 60,00 voor leden OM: € 200,00