Het professioneel verschoningsrecht – SSR
Cursussen / Strafrecht / Getuigen / Het professioneel verschoningsrecht

Het professioneel verschoningsrecht

Beslaglegging en geheimhouderstukken

Het professioneel verschoningsrecht is een belangrijke pijler van de rechtsstaat en van fundamenteel belang voor een goede rechtsbedeling. De reikwijdte van en de omgang met het verschoningsrecht, vooral door handhavende overheidsinstanties, staat volop in de belangstelling. De afgelopen periode was het verschoningsrecht in diverse onderzoeken en procedures onderwerp van geschil.

Met name in strafrechtelijke onderzoeken speelt het verschoningsrecht steeds vaker een rol. Bij (een doorzoeking ter) inbeslagneming of na de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen worden niet zelden potentiële verschoningsgerechtigde stukken of gegevens verkregen. Zowel voor het Openbaar Ministerie als de Rechtspraak is het belangrijk om met de juiste bagage een doorzoeking te verrichten, een procedure tot filtering van verschoningsgerechtigde gegevens te doorlopen en op een zorgvuldige wijze tot weloverwogen beslissingen te komen, waarbij voldoende wordt gewaarborgd dat het verschoningsrecht niet door het strafrechtelijk onderzoek wordt geschonden.

Deze cursus wordt verzorgd door een advocaat, een officier van justitie en een rechter-commissaris. De bovengenoemde onderwerpen zullen vanuit verschillende invalshoeken worden belicht, waarbij er vanzelfsprekend ruimte is voor discussie en inbreng van de cursisten.

SSR nodigt u daarom van harte uit om deel te nemen aan onze cursus over het professioneel verschoningsrecht.

Doel

De cursus dient tot kennisvergroting over en bewustwording van de betreffende onderwerpen.

 

Doelgroep

OM: advocaat-generaal, officier van justitie, parketsecretaris, beleidsmedewerker
ZM: raadsheer, rechter, rechter-commissaris, juridisch medewerker

Inhoud

De docenten zullen aandacht besteden aan de grondslag en het belang van het verschoningsrecht. Er zal worden ingegaan op de relevante wetgeving en (actuele) rechtspraak. Verder zal worden ingezoomd op de praktische aspecten bij een doorzoeking en de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen in relatie tot het verschoningsrecht; wat mag wel en wat mag niet, wie doet wat, welke aandachtspunten zijn van belang en welke praktische knelpunten kunnen aan de orde zijn? Er zal tevens ruimte zijn om vragen te stellen aan een gastspreker van de FIOD.

Opzet

De cursus bestaat uit één dagdeel online contactonderwijs en vereist een gedegen voorbereiding. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussie en een veelheid aan praktijkvoorbeelden.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 145,00 voor leden OM: € 200,00