Informatie uitwisseling WPG/WJSG – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Informatie en opsporing / Informatie uitwisseling WPG/WJSG

Informatie uitwisseling WPG/WJSG

Meer weten over welke kaders er gelden voor het delen van strafvorderlijke informatie en welke afwegingen en belangen een rol spelen bij de beoordeling van informatieverzoeken?

Welke kaders gelden er voor het delen van strafvorderlijke informatie en welke afwegingen en belangen spelen een rol bij de beoordeling van informatieverzoeken? Dat is de centrale vraag in deze cursus.

Ter voorbereiding wordt van je gevraagd de digitale module (OSRSWJSG) te volgen. De module bestaat uit een vijftal webcolleges, enkele stellingen en literatuur/documentatie als naslagwerk waarin het juridisch kader uiteen wordt gezet.

Daarnaast is er een cursusbijeenkomst waar aan de hand van (eigen) casuïstiek met elkaar wordt gesproken over en gewerkt aan de (on)mogelijkheden en dilemma’s in de dagelijkse praktijk van het uitwisselen van informatie.

Doel

Het doel is dat na afloop bij jou bekend is welke kaders er gelden voor het delen van politiële en strafvorderlijke informatie, weet je welke afwegingen en belangen een rol spelen bij de beoordeling van informatieverzoeken en bij wie je terecht kunt voor vragen en advies.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor medewerkers werkzaam in de werkomgevingen ZSM en Onderzoek en daarnaast voor alle geïnteresseerden in het onderwerp.

Voor de cursusbijeenkomst is het van belang dat je enige ervaring hebt met informatiedeling in het kader van de Wpg/Wjsg.

Inhoud

Tijdens de cursusbijeenkomst wordt aan de hand van (eigen) casuïstiek met elkaar gesproken over de dagelijkse praktijk, de samenwerking met ketenpartners, dilemma’s en hoe om te gaan met (externe) druk.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden OM: € 200,00