Wegenverkeersregelgeving – SSR
Cursussen / Strafrecht / Verkeer / Wegenverkeersregelgeving

Wegenverkeersregelgeving

De wet- en regelgeving met betrekking tot verkeer en de beoordeling van verkeerszaken

Alcoholgebruik in het verkeer, te hard rijden of rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard? Bij al deze vraagstukken is de Wegenverkeerswet 1994 van belang. Tijdens deze cursus wordt u met behulp van casuïstiek de noodzakelijke kennis en vaardigheid bijgebracht die voor de behandeling van verkeerszaken vereist is. Deze cursus bestaat uit twee contactbijeenkomsten van een dag met een tussenpoos van twee weken.

Doel

Na afloop van de cursus hebt u:

1. Kennis van en inzicht in de structuur en de bepalingen van:

  • De Wegenverkeerswet 1994 (met name alcohol en verkeer, en de artikelen 5, 6, 7, 9, 107 en 110)
  • Het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
  • Het Voertuigreglement
  • Het Kentekenreglement
  • De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

2. Kennis van de relevante jurisprudentie

3. Na afloop van de cursus kunt u:

  • Gegevens en handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en tot realistische beoordelingen komen
  • Tot een heldere probleemanalyse komen: signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie en verbanden leggen tussen gegevens
  • Verkeerszaken voorbereiden
  • Langdurig en effectief omgaan met detailinformatie

4. Na afloop van de cursus bent u gericht op:

  • Het handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, leden Openbaar Ministerie, juridisch medewerkers en parketsecretarissen.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde: de structuur van het verkeersstrafrecht; de basisbegrippen weg, voertuig en bestuurder; het systeem van kentekenaansprakelijkheid; rijden zonder rijbewijs; rijden onder invloed; snelheidsovertredingen; rijbewijssancties; rijden tijdens een OBM; rijden terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard; verlaten plaats ongeval; en verkeersongevallen.

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen; twee niet-aaneengesloten dagen met een tussenliggende periode van 1 week. Naast inleidingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan discussie en casuïstiek.

Voorkennis

De deelnemer wordt verzocht de aangeboden casuïstiek grondig te bestuderen. De casus zullen tijdens de cursus worden besproken. Verder wordt ter voorbereiding een aantal hoofdstukken uit het boek ‘’Hoofdwegen door het verkeersrecht’’ aanbevolen.

Bijzonderheden

Indien u geen zittingservaring heeft, wordt u geadviseerd voorafgaand aan de cursus een zitting te volgen (als toehoorder of zelf doen) waarin art. 6 en art. 8 WVW 1994 aan de orde komen en een (verkeers)kantonrechterzitting bij te wonen.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 250,00 voor leden OM: € 200,00