Jeugdstrafrecht juridisch medewerkers en beoordelaars OM – SSR

Jeugdstrafrecht juridisch medewerkers en beoordelaars OM

De aanpak en werkwijze van ketenpartners tijdens het voor- en natraject van een strafzaak en de toepassing van het jeugdstrafrecht

 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: do. 09-05-2019

Het normbesef van de jeugdige is in vergelijking tot de volwassene niet volledig ontwikkeld. Het strafrecht moet derhalve op terughoudende wijze op de jeugdige worden toegepast. Het pedagogische aspect is doorslaggevend.

Naast de aparte positie van het jeugdstrafrecht is er een aantal maatschappelijke ontwikkelingen rondom het jeugdstrafrecht, bijvoorbeeld Halt / HaltPlus en Pro Kid en ZSM.

Doel

 • De deelnemer heeft kennis van de hoofdlijnen van het jeugdstrafrecht.
 • De deelnemer kent aspecten van de toepassing van het jeugdstrafrecht.
 • De deelnemer kan de aanpak en werkwijze van ketenpartners over het voor- en natraject van een strafzaak beschrijven.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor beginnende en onervaren juridisch medewerkers jeugdstrafrecht evenals meer ervaren juridisch medewerkers strafrecht die meer kennis van het jeugdstrafrecht op willen doen in verband met de berechting van adolescenten.

Inhoud

Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • voorlopige hechtenis
 • Jeugd R-C, raadkamer gevangenhouding
 • voorbereiding van een zaak
 • zitting, positie ouders, slachtoffer spreekrecht, benadeelde partij
 • verschijningsplicht, advocaat
 • proces-verbaal, vonnis, executie, sancties en maatregelen
 • welk regiem toepassen bij welke leeftijd
 • bijzondere voorwaarden
 • TUL
 • BEZOT (art. 77p Sr.)
 • Politie: aanpak van jeugdigen, Salduz
 • Vroegsignalering en Pro Kid
 • Halt / HaltPlus
 • Samenwerken in de keten, veilig thuis
 • Openbaar ministerie, richtlijnen, toezichthouden op voorwaarden
 • Raad voor de Kinderbescherming, methodiek van rapportage, taakstraffen
 • Jeugdreclassering, reclassering NL, begeleiding
 • VOG

De cursus bestaat uit vier dagdelen contactonderwijs op twee dagen met een tussenliggende periode tussen beide dagen. Daarnaast bereiden deelnemers de cursus voor binnen de digitale leeromgeving MIJN SSR.

Opzet

De cursus bestaat uit twee losse dagen (vier dagdelen) met daartussen ongeveer twee weken. Tijdens de cursus worden inleidingen afgewisseld met discussie en casusbehandeling.

Docenten

 • mw. mr. Claudia Rijnaarts

  Officier van justitie

 • mw. mr. Danielle Verbree

  Stafjurist

 • de heer Ruben Simmering

  Docent

 • mevrouw Judith Pretter

  Docent — Jeugdbescherming west Zuid-Holland

 • drs. Mick Haveman

  Gedragsdeskundige JJI Teylingereind

 • mevrouw Birgit Bocxe

  Politie — Politie Den Haag, Unit Zeden

 • mevrouw Pleuni Stokmans

  Docent

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 290,00 voor leden OM: € 200,00

Locatie

SSR Locatie Rotterdam (Wilhelminatoren)

Wilhelminaplein 100-125

3072 AK Rotterdam

Plan uw route

Docenten

mw. mr. Danielle Verbree, mw. mr. Claudia Rijnaarts, mevrouw Anja Koelma, de heer Ruben Simmering, mevrouw Judith Pretter en mevrouw Mariska Steenks

Maatwerk

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen over incompany- of maatwerkmogelijkheden? Neem contact op met uw opleidingscoördinator of met de SSR Servicedesk.

Sluiten